دیدبان

رئیس کل بانک جهانی استعفا داد

رئیس کل بانک جهانی استعفا داد
دیدبان؛ دفتر خبری بانک جهانی اطلاع داد که مسئولیت ریاست بانک را مدیر اجرایی کریستالینا گئورگیوا برعهده خواهد گرفت. 
گیم قبل از پایان مدت خدمت خود یعنی سال ۲۰۲۲ از مقامش استعفا می دهد. او بیش از ۶ سال مقام ریاست بانک جهانی را برعهده داشت. دلیل رسمی استعفای وی، تمایل کیم برای بازگشت به بخش خصوصی اقتصاد عنوان شده است. 
در این خبر آمده است: « کیم اعلام کرد که بلافاصله پس از استعفا به شرکت خصوصی میپیوندد و بر روی افزایش سرمایه گذاری های زیرساختی در کشورهای درحال توسعه کار خواهد کرد. »
او اول ژوئیه یال ۲۰۱۲ به مقام ریاست بانک جهانی به مدت ۵ سال گماشته شد. در سال ۲۰۱۶ شورای مدیران سازمان یک باری دیگر وی را به عنوان رئیس انتخاب کرد.

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)