دیدبان

خروج آمریکا از یونسکو

خروج آمریکا از یونسکو
دیدبان؛ تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج از عضویت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، یونسکو که در اکتبر سال 2017 اعلام شده بود رسما اجرایی شد.
واشنگتن مقام ناظر را برای خود محفوظ نگه داشت اما دیگر حق عضویتی پرداخت نخواهد کرد و در کمیته میراث جهانی حق انتخاب و انتخاب شدن نخواهد داشت.
در سال 1984 دولت رونالد ریگان از این سازمان خارج شد و دلیل آن را ضدیت با آمریکا نامید. در سال 2003 آمریکا به یونسکو بازگشت. دلیل خروج دوباره آمریکا از یونسکو اختلاف نظر در رابطه با درگیری اعراب-اسرائیل عنوان شده است.
هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد:«اتخاذ تصمیم مذکور آسان نبود. این تصمیم گویای نگرانی آمریکا در رابطه با افزایش بدهی اعضای این سازمان است. باید تغییرات اصولی در این سازمان صورت گیرد. ضدیت روبه افزون اسرائیلی این سازمان موضوع دیگری است که باعث نگرانی آمریکا و یکی از دلایل خروج آمریکا می باشد».
در کرمیلن تصمیم آمریکا جهت خروج از یونسکو را « خبر ناراحت کننده ای» نامیدند.
یونسکو سازمانی است که در حفظ میراث فرهنگی و در جهت پیشرفت کشورها در بخشهای آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی فعالیت دارد. آموزش درباره هولوکاست نیز در برنامه های یونسکو گنجانده شده است.

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)