دیدبان

بیانات منتشرنشده رهبر معظم انقلاب در 30 تیر 88

بیانات منتشرنشده رهبر معظم انقلاب در 30 تیر 88
دیدبان؛ رهبر انقلاب فرمودند: آقای موسوی اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و این منشاهمه حرفهای بعدی شد. تقلب شده، من از حق شما دفاع می کنم. مردم بیایید. منم میام. دعوت مردم به نافرمانی، به شورش به استناد این که انتخابات تقلب شده. سوال اینه؟ شما از کجا فهمیدید انتخابات تقلب شده؟ چه دلیلی اقامه شد؟ این شد منشاء حرف های بعدی. سعی کردند ایشون را در صحنه نگه دارند. من در جریان مذاکرات و گفتگوهای متعددی که با ایشان شده قرار دارم. خود من هم خیلی سعی کردم با سوابقی که با آقای موسوی دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی وجود دارد، علیرغم اختلاف فکری. یک ارتباط عاطفی و وحدت سلیقه در بعضی از مسائل خاص. من از این فرصت استفاده کردم و همان روز شنبه عصر که ایشون ظهرش اطلاعیه داده بود، فرستادم یک نفر را پیش ایشان. گفتم یک تنبهی به ایشون بدیم ایشون فورا عقب بنشیند. رفت ایشان برگشت حرفایی که زد بنده را خیلی متعجب کرد. ایشان گفته بود نه باید انتخابات ابطال شود. ما امروز جلسه داشتیم با فلان کس و فلان کس و فلان کس و فلان کس و همه در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که باید انتخابات ابطال شود. من واقعا متحیر شدم. از آن 4 نفر که در آن جلسه بودند، 2 نفر که آقایان خاتمی و هاشمی بودند منکر شدند. 2 نفر دیگر باقی ماند که یک نفر آن خود آقای موسوی بود.
 

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98