دیدبان

توصیه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به شهروندان

توصیه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به شهروندان
دیدبان؛ جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوا امروز ۱۳ آذرماه در محل استانداری تهران به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با حضور کلیه اعضای کارگروه تشکیل و با توجه به گزارش ا