دیدبان

تجارت رانتی موسوی لاری در چهارگوشه کشور

تجارت رانتی موسوی لاری در چهارگوشه کشور

دیدبان؛ موسوی لاری از اعضای اصلی مجمع روحانیون مبارز و عضو برجسته و از تاثیرگذار در جریان فتنه و اصلاحات است. وی در کنار فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را در پوشش «مرکز اسلامی فاطمیه مُهر» انجام می دهد. موسوی لاری در حال حاضر با سوء استفاده از موقعیت سیاسی - اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی خود را در استان‌های مختلف، از جمله فارس، تهران، البرز و ... سامان داده و بر توسعه آن‌ها اهتمام دارد.

مؤسسه مذکور در سال ۱۳۷۱ توسط موسوی لاری در شهرستان مُهر واقع در استان فارس، با هدف ایجاد پایگاه فرهنگی- مذهبی در راستای ترویج و نشر معارف اسلامی (برگرفته شده از اساسنامه مؤسسه) تاسیس گردید. این مؤسسه دارای زیرمجموعه‌هایی در حوزه‌های علمی- اقتصادی- فرهنگی- مذهبی- کشاورزی و ... بوده که در این شماره بَرسَری بدان خواهیم پرداخت.

 

مرتبط‌ها

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98

سالِ تصمیم نهایی درباره چهارگانه‌ها

دولت در 98 با اقتصاد چه خواهد کرد؟

طرح/ زمستان تمام شد!