دیدبان

دست رد آلمانی ها به رابطه با امریکا

دست رد آلمانی ها به رابطه با امریکا
دیدبان؛ بر اساس اعلام نتایج این دو نظرسنجی ۷۳ درصد از شهروندان آلمانی مناسبات برلین-واشنگتن را «بد» ارزیابی کرده و در مقابل ۷۰ درصد از شهروندان آمریکایی مناسبات کشورشان با آلمان ر ا مثبت و خوب ارزیابی کرده اند. 
اکثریت شهروندان آمریکایی شرکت کننده در این نظرسنجی خواهان تعمیق مناسبات با آلمان بودند. 
این در حالی است که شهروندان آلمانی که به سوالات موسسه کوربر پاسخ داده اند، بر تحکیم و تقویت مناسبات برلین-پاریس تاکید دارند. 
در نتایج این نظرسنجی همچنین آمده است: ۵۱ درصد از شهروندان آمریکایی خواهان برچیده شدن تعرفه های گمرکی آمریکا در معاملات تجاری با آلمان هستند.
۴۳ درصد از شهروندان آلمانی بر لزوم تقویت سیستم دفاعی این کشور تاکید کرده اند. 

مرتبط‌ها

توسعه‌طلبی‌های «اِسپارت خلیج فارس»

هزینه‌تراشی برای دشمن؛ مانعی برای تحریم بیشتر

استراتژی آمریکا و اعراب برای مقابله با جنگ نامنظم در خاورمیانه

ایران نباید منتظر اروپا بماند

چالشها و تجارب همکاری آمریکا با شُرکای عرب

معرفی و ذکر چالشهای مُدل «به وسیله، با و از طریق» (By, With, and Through)