دیدبان

افشاگری جدید فوتبال لیکس علیه منچستریونایتد

افشاگری جدید فوتبال لیکس علیه منچستریونایتد
دیدبان؛ طبق قوانین لیگ فرانسه، باشگاه ها قادر نیستند بندی در قرارداد بازیکنان بیاورند که اگر مقدار مشخصی در یک فصل بازی کنند، قراردادشان به صورت اتوماتیک تمدید شود. بدین ترتیب، باشگاه های فرانسوی به صورت پنهانی با بازیکنان خود چنین قراردادهایی را امضا می‌کنند. اریک آبیدال، ریکاردو کاروالیو، جرمی تولالون، از جمله بازیکن‌هایی بودند که با موناکو، قرارداد پنهانی امضا کرده بودند.
اما بند دیگری که در قوانین فرانسه ممنوع است، بندهای پاداشی است. برای مثال، در هنگام انتقال قرضی رادامل فالکائو از موناکو به یونایتد در فصل 15-2014، شیاطین سرخ 6 میلیون یورو به ازای یک فصل به موناکو پرداخت کردند و قصد داشتند بندی در این قرارداد جای دهند که اگر یونایتد بتواند در بین چهار تیم کار را به اتمام برساند، 4 میلیون یورو دیگر به موناکو پرداخت شود.
طبق قوانین فرانسه، وضع چنین بندی در قراردادها ممنوع است. بدین ترتیب، موناکو و یونایتد تصمیم گرفتند بند را بدین شکل بنویسند که اگر یونایتد در بین چهار تیم قرار گرفت و موناکو دیداری دوستانه با این تیم برگزار کرد، شیاطین سرخ 4 میلیون یورو به باشگاه اصلی فالکائو بپردازند.
در نهایت یونایتد در پایان فصل در بین 4 تیم قرار گرفت و شیاطین سرخ، 4 میلیون یورو را به بهانه برگزاری بازی دوستانه به این تیم پرداخت کردند. با این حال، دیدار دوستانه بین دو تیم هیچگاه برگزار نشد و به نظر فدراسیون فوتبال فرانسه با دقت تمام این موضوع را مورد بررسی قرار نداده است.
حال باید دید واکنش فدراسیون و سازمان لیگ فرانسه به فاش کردن چنین اطلاعات مهمی چه خواهد بود.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟