دیدبان

پیامدهای صحبت بیجای آقای وزیر

پیامدهای صحبت بیجای آقای وزیر
دیدبان؛ آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح سخنانی که چند روز پیش درباره حجم گسترده پول‌شویی در ایران در مصاحبه با خبرآنلاین گفته بود، اظهار داشته: «بنده هیچ دستگاهی را به پولشویی متهم نکرده ام!» در اینجا سه نکته باقی می‌ماند:
۱ - وقتی دستگاه یا دستگاه های خاصی متهم نشده باشند در واقع کل کشور اعم از دولت و مردم متهم به پولشویی گسترده شده اند؛
۲ - وزیر امور خارجه وقتی هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی‌داند، نباید از آن به عنوان امری جاری و آن هم گسترده سخن می‌گفت؛
۳ - وزیر خارجه ی ما زین پس در جواب طرف های خارجی که حتماً از او خواهند خواست، اندازه دقیق پولشویی در ایران و دستگاه های متخلف در این قضیه حساس که ارتباط با مشروعیت قراردادهای جدید مالی کشورمان با طرف های خارجی دارد را تعیین و با جزئیات آن گزارش کند، چه پاسخی خواهد داد؟
قطعا در این مواجهه نمی‌تواند بگوید من در اعتراف به پولشویی گسترده در ایران اشتباه کرده ام و نیز نمی‌تواند بگوید من یک فرد هستم و وظیفه ای در گزارش این تخلفات گسترده به طرف های خارجی ندارم؛ چون او با توجه به جایگاه حقوقی اش وقتی با طرف های پرسشگر خارجی مواجه می‌شود، در واقع به مثابه «کل نظام و کشور» است.

مرتبط‌ها

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98

سالِ تصمیم نهایی درباره چهارگانه‌ها