دیدبان

جواب منفی ونگر به فولام

جواب منفی ونگر به فولام
دیدبان؛ آرسن ونگر که پس از ترک آرسنال در تابستان هنوز به دنیای مربیگری بازنگشته، بنا بر گزارش نشریه تلگراف و میرور انگلیس از باشگاه فولام پیشنهاد داشته اما آن را رد کرده است.
فولام امروز پس از برکناری اسلاویسا یوکانوویچ با کلودیو رانیری قرارداد امضا کرد. 
ونگر در هفته های اخیر چند بار اعلام کرده که دوست دارد به دنیای مربیگری بازگردد و امیدوار است که در ابتدای سال ۲۰۱۹ هدایت یک تیم را بر عهده بگیرد. 

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟