دیدبان

مصاحبه با رئیس فیفا اجازه پخش پیدا نکرد

مصاحبه با رئیس فیفا اجازه پخش پیدا نکرد
دیدبان؛ عادل فردوسی پور که در روز برگزاری فینال از فرصت محدود سفر رئیس فیفا به تهران این فرصت را پیدا کرده بود تا در گفتگویی صریح با اینفانتینو درباره موضوعات مختلف از جمله مساله تغییرات در قوانین، بحث بازنشستگی و تغییر اعضای فدراسیون داشته باشد می توانست با انتشار این مصاحبه مساله قانون بازنشستگی را وارد فاز جدید کند، اجازه پخش آن را نگرفت.
همان طور که از صبح روز دوشنبه نگرانی هایی در خصوص عدم پخش این گفتگو وجود داشت مصاحبه مذکور اجازه پخش از نود را نگرفت. البته از آن جا که این مصاحبه با هماهنگی فدراسیون فوتبال انجام شد متن کامل مصاحبه و ویدئوی گفتگو با اینفانتینو موجود است و می تواند راه دیگری برای پخش شدن به غیر از برنامه 90 پیدا کند تا از سوی علاقمندان به فوتبال مورد توجه قرار گیرد.
موضوع بازنشستگی و ملزم کردن فدراسیون فوتبال به تغییرات مساله ای است که این روزها تبدیل به جدی ترین قضایای فوتبال ایران شده است و امکان دارد در آینده ای نزدیک لطمات جبران ناپذیری به فوتبال ایران چه در رده ملی چه در رده باشگاهی وارد کند.

مرتبط‌ها

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟

سیل هجمه‌های دشمن علیه اتحاد مردم و انقلاب

طرد اجتماعی و سیاسی: انتهای رادیکالیسم