دیدبان

توجه شیخ سلمان به کارگر متعهد

توجه شیخ سلمان به کارگر متعهد
دیدبان؛ معمولا در کشور ما وقتی مدیری وارد کارگاه می شود همه دست از کار می کشند و ساعتی را به خوش و بش می گذارنند و عکسی هم به یادگار می گیرند اما نصاب چمن مصنوعی کمپ تیم های ملی انگار نه انگار که رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بازید از پروژه تعریف شده است! او کار خود را می کند و بر این باور است برای بازدید شیخ سلمان نیازی نیست دست از کار بکشد و تکمیل پروژه برای دقایقی به تاخیر بیافتد.
وجدان کاری این کارگر را اگر همه فوتبالی های ما داشتند، در هر جایگاهی اکنون فوتبال ما شرایط بهتری را تجربه می کرد و نیاز نبود از بازسازی یک چمن طبیعی، یک زمین مصنوعی ذوق زده شویم و با بازسازی استادیوم آزادی چنان برخورد می کنیم که انگار به تازگی آن را ساخته ایم.
جالب اینکه دراین عکس تنها کسی که به کار گارگر دقت می کند رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است.

مرتبط‌ها

درمانی برای «سرطان سلبریتی»

پایتخت اسید، تنهایی و خودکشی

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟