دیدبان

احتمال ایجاد سه تغییر اساسی در قوانین فوتبال

احتمال ایجاد سه تغییر اساسی در قوانین فوتبال
دیدبان؛ به نقل از تلگراف، قرار است در جلسه پیش روی IAFB؛ در مورد ایجاد تغییرات در چند قانون مهم فوتبال صحبت شود.
قوانینی مربوط به پنالتی، هند و نیز تعویض ها.
یکی از تغییرات به این مربوط خواهد بود که اگر در جریان بازی، ضربه پنالتی توسط گلر مهار شود یا توپ به تیر برخورد کرده و به زمین برگردد، داور اعلام ضربه کاشته به سود تیمی کند که پنالتی بر علیهش اعلام شده بود. به این ترتیب زننده ضربه پنالتی نمی تواند از ریباند استفاده کرده و توپ را به گل تبدیل کند.
تغییر دوم به هند پنالتی بر می گردد. قرار است تعریف پنالتی از هند عامدانه به موقعیت طبیعی یا غیرطبیعی دست تغییر کند که البته این هم قطعا اختلاف نظرهایی را باعث خواهد شد.
تغییر بعدی به زمان تعویض بر می گردد به این ترتیب که برای جلوگیری از تلف شدن وقت، بازیکن تعویضی باید از نزدیک ترین مکان، زمین بازی را ترک کند و حتما نیاز نیست تا به کنار زمین رفته و با بازیکنی که قرار است به جایش وارد شود، دست بدهد. حتی پیشنهاد شده تا داور زمانی خاص را با کرنومتر برای خروج بازیکن در نظر گرفته و در صورت تاخیر به وی اخطار بدهد.

مرتبط‌ها

درمانی برای «سرطان سلبریتی»

پایتخت اسید، تنهایی و خودکشی

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟