دیدبان

زنان ایرانی ۴ سال بیشتر از مردان عمر می کنند

زنان ایرانی ۴ سال بیشتر از مردان عمر می کنند
دیدبان؛ معصومه ابتکار در حاشیه مراسم اختتامیه کنفرانس منطقه‌ای سالمندی گفت: جمعیت در دنیا به سمت سالمندی در حال حرکت است و جمعیت زنان سالمند نیز افزایش یافته است و امید به زندگی در زنان تقریبا حدود ۴ سال بیش از مردان است.
ابتکار با بیان اینکه در کشور ما زنان حدود ۴ سال بیشتر عمر می کنند، ادامه داد: البته که این ۴ سال با سختی و بیماری است و اغلب زنان در  دهه اخر زندگیشان با بیماری‌های بسیاری  روبه رو هستند.
وی با اشاره به تدوین سند ملی سالمندی گفت: در تلاش هستیم به عنوان معاونت زنان و خانواده در این زمینه شاخص های مرتبط با سالمندی و کیفیت زندگی را رصد کنیم. بخش مهمی از عدالت جنسیتی به موضوع سالمندی توجه دارد و  امیدواریم گام های خوبی در این زمینه برداشته شود.
ابتکار گفت: نامه مشترکی بین معاونت زنان و سازمان بهزیستی نوشته شده است که بر مبنای آن حمایت خاص از کارشناسان و مددکاران اورژانس اجتماعی را تقاضا کرده‌ایم، بر این اساس امنیت شغلی این افراد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چرا که این افراد در معرض شرایط سخت کاری هستند و اورژانس اجتماعی نقش مهمی در مداخله با آسیب‌ها دارد.
وی افزود: دولت با قدرت، برنامه و با سیاست‌های منجسم پیشرفت می‌کند و هماهنگی و انسجام بیشتر بین جریانات سیاسی و قوای مختلف کشور باعث می‌شود در شرایط دشوار و در بعد اقتصادی و حملات روانی، امید را از دست ندهیم.

مرتبط‌ها

پایتخت اسید، تنهایی و خودکشی

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟