دیدبان

پیدا شدن تکه های از جسد جمال خاشقجی در داخل چاهی در کنسولگری عربستان

پیدا شدن تکه های از جسد جمال خاشقجی در داخل چاهی در کنسولگری عربستان
دیدبان؛ پس از اعتراف عربستان سعودی به کشتن جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی مقیم ترکیه، پرسش های زیادی در مورد جسد او و نحوه کشته شدن همچنان بدون پاسخ باقی ماند.
در همین ز