دیدبان

از ارتباط قحطانی و بن‌سلمان با مرگ خاشقچی تا واکاوی بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی

از ارتباط قحطانی و بن‌سلمان با مرگ خاشقچی تا واکاوی بازداشت حریری و دیدارش با ولایتی
دیدبان؛ یک منبع نزدیک به دیوان پادشاهی عربستان سعودی به رویترز گفت که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی می‌