دیدبان

فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه در دوران اغلبیان

فرهنگ و تمدن اسلامی در افریقیه در دوران اغلبیان
به گزارش دیدبان، دوره ای ماندگار از فرهنگ و تمدن اسلامی در  عصر دولت اغلبیان  در افریقیه شکل گرفت . آثار تمدنی بسیاری از آ ن ها به جا مانده  است .  دولت «اغلبیان»   در قرن دوم هجری در مغرب ادنی ( لیبی و تونس کنونی ) روی‌کار آمد؛  و  به  شکل بسیار فعال به امور داخلی، اجتماعی و اقتصادی منطقه مدیترانه   پرداخت ؛     اغالبه بر مدیترانه غربی غلبه کامل پیدا کردند و روابط گسترده‌ای در سراسر حوزه مدیترانه ایجاد نمودند؛ آنان، سلسله جنگ‌هایی را با مسیحیان منطقه انجام دادند و سپاهیان آنان برای نشر اسلام، وارد مناطق جنوب ایتالیا شدند؛ بازرگانی دریایی در کنترل آنها قرار گرفت و وارث موقعیت بیزانس در مدیترانه گردیدند؛ دولت اغلبی دولتی نیمه مستقل نظامی  بود که در راستای تامین منافع خلافت عباسی تاسیس شد . استقلال دولت اغلبی، آخرین تلاش خلافت عباسی جهت حفظ مغرب از سقوط کامل در برابر هجوم شیعه و خوارج و تا حدودی  امویان اندلس  بود. ابراهیم‌بن اغلب والی زاب در 184 ه‍ در قیروان خطبه به‌نام عباسیان خواند  . اغالبه حدود صد سال در بخشی از  افریقیه حکوکت کردند و دولت ان ها با انتقال و ترجمه و توسعه علوم و ومعارف  بویژه بوسیله دانشمندان مهاجر ایرانی همراه شد . یکی از ادوار فرهنگ و تمدن اسلامی در  عهد اغالبه شکل گرفت . پژوهش حاضر بخشی از کتاب تاریخ تحلیلی مغرب (1389)و  مطالعه  تحلیلی  فرهنگ وتمدن اسلامی (1395)  و شهر های  افریقیه (1397) از مولف است که در فصلی مبسوط از این سه  کتاب با عنوان فرهنگ و تمدن اسلامی دوره اغلبیان  و شهرسازی  در دوره اغلبیان منتشر شده است .این دولت اسلامی نمونه کاملی از دولت –شهر اسلامی در قرون وسطی را در سه پایتخت عباسیه و رقاده و قیروان تاسیس کردند و مرحله ای اساسی از تاریخ شهر سازی و تاسیسات عمرانی را تاریخ شهرسازی اسلامی سامان دادند  . توجه به طب و داروسازی و تاسیسات درمانی از ابتکارات عهد اغالبه است و دومین بیت الحکمه جهان اسلام  که در واقع انتقال معارف اسلامی – ایرانی از بیت الحکمه بغداد به قیروان بود بدست کارگزاران ایرانی دولت اغالبه انجام گرفت .
 
محمدرضا شهید پاک
 

مرتبط‌ها

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟

سیل هجمه‌های دشمن علیه اتحاد مردم و انقلاب

طرد اجتماعی و سیاسی: انتهای رادیکالیسم