دیدبان
علی قادری

واکاوی جریان نفوذ در نخبگان

واکاوی جریان نفوذ در نخبگان

به گزارش دیدبان،هوشیار باشیم اینها در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردند، این رخنه از جاهای مختلف ممکن است باشد،مواظب باشید .... دشمنی را فراموش نکنیم ، وقتی شما فراموش نکنید که یک جبهه ای روبه روی شما است،پشت سنگر نشسته اند، سلاحهایشان را آماده کرده اند، آن وقت به اقتضا عمل می کنید.      مقام معظم رهبری ، 4/6/94

با بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در 5 سال اخیر به این مهم میرسیم که تعداد واژگان به کار برده شده در مورد نفوذ توسط معظم له بیش از تعداداین واژگان در طی نزدیک به سه دهه زعامت و ولایت ایشان است. این مسئله اهمیت جریان نفوذ را در شرایط کنونی نشان می دهد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که ایشان به تشریح ابعاد مختلف نفوذ دشمن در شرایط کنونی می پردازند.  به طور کلی نفوذ را هر گونه کنش و رفتاری که توسط گروه مخالف به منظور تاثیرگذاری بر تفکر‏، باور و در نتیجه رفتار شهروندان و مسئولان کشورهای هدف انجام می شود تعریف می کنند. با بررسی تاریخی نفوذ به این نتیجه می رسیم که دشمنان در زمانهای مختلف از ابزارها وشیوه های مختلفی برای از بین بردن ساختار جامعه هدف بهره گرفته اند. این شیوه ها در زمانها و مکانهای مختلف با توجه به اقتضائات جامعه هدف متفاوت  بوده است. اما تنها نقطه و هدف محوری و مشترک آن نابود کردن هویت و ساختار جامعه هدف بوده است. نفوذ دارای لایه های مختلف و به هم پیچیده و مختلف و متفاوت و در هم تنیده است که تشخیص آن توسط سازمانهای امنیتی بسیار سخت و دشوار است. به طور کلی دو تقسیم بندی از لایه های نفوذ در منظومه فکری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی می توان ترسیم نمود.

بر هم تراکنش این دو لایه بندی از نفوذ باعث ایجاد سطح درهم تنیده و پیچیده ای از نفوذ می گردد که تشخیص آن و تحلیل لایه های آن مشکل به نظر می رسد. این نفوذ می تواند در قالبها و گزاره هایی مثل تغییر محاسباتی، تغییر باور، القا و تلقین، براندازی و حذف فیزیکی و ... قابل اجرا می باشد. این تنوع و تعدد لایه ها و گزاره های مختلف باعث تاثیرگذاری عمیق و طولانی مدت و افزایش میزان تخریب آن برای جامعه هدف می شود که ترمیم این خرابیها یا غیر ممکن است یا ترمیم آن ده ها سال یا حتی قرن ها به طول خواهد انجامید. همانگونه که تبعات و آثار مخرب نفوذ در 150 ساله اخیر در کشور ما در بعضی حوزه ها همچنان پابرجاست. زخم نفوذ فراماسونرها، بهایی ها و صهیونیستها و انگلیسی ها در تاریخ معاصر ایران و وابستگی ها در بعضی از حوزه ها مثل اقتصاد همچنان ترمیم نیافته است. 

نفوذ نخبگانی:

آماج نفوذ هم چه کسانی هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثّر، عمدتاً تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان، اینها آماج نفوذند؛ اینها هستند که سعی میشود روی اینها نفوذ انجام بگیرد؛ بنابراین نفوذ خطر است؛ نفوذ خطر بزرگی است.4/9/94

یکی از لایه های نفوذ مورد نظر رهبر حکیم و فرزانه  انقلاب اسلامی در مسئله نفوذ، نفوذ در بین نخبگان و فرهیختگان است. با توجه به تاثیرگذاری عمیق این گروه به عنوان گروه مرجع اجتماعی و امکان حضور در مراکز تصمیم گیری، یکی از گروههای هدف دشمن برای نفوذ، نخبگان هستند. به نظر می رسد شمول لفظ نخبگان در فرمایشات مقام معظم رهبری شامل نخبگان علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و اداری را در بر می گیرد. شیوه های به کاربرده شده توسط دشمن در این حوزه بسیار متنوع و متکثر می باشد به طوری که این نفوذ می تواند از حوزه های تکنولوژی های برتر مثل موشکی و هسته ای و نانو تا حوزه های محیط زیست را در بر گیرد. در این دایره نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی، نخبگان سیاسی و مسئولین تاثیرگذار در حوزه های مختلف جامعه، گروه های مرجع اجتماعی که مورد رجوع جوانان هستند و نخبگان اقتصادی که نبض اقتصاد و معیشت مردم را در دست دارند و بروکراتها و مسئولین ادرای و نظامی که با تصمیات تاثیرگذار خود می توانند بر فرآیندهای یک جامعه تاثیر گذار می باشند را در بر می گیرد. نقطه مرکزی نفوذ نخبگانی، تاثیر گذاری بر فرآیندهای جامعه به نفع دشمن و تغییر نگرش و تفکر و رفتار نخبگان به عنوان گروه های مرجع  و به تبع آن جامعه به منظور شکستن قدرت مقاومت در برابر دشمن است. شگردهای دشمن در حوزه نفوذ نخبگانی بسیار متنوع و متکثر خواهد بود به نظر می رسد شیوه هایی مثل  القا وتلقین ‏، تغییر گفتمان انقلاب اسلامی ، تغییر محاسباتی، ترویج سکولاریسم و لیبرالیسم ، اباحیگری و تسامح و تساهل ، ، تجمل گرایی ، بی تفاوتی ، ایجاد اختلاف ، تضعیف نظام ولایی و ...  از مهمترین این شگردها است. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی طرح های مختلفی در این حوزه طراحی کرده اند که این طرحها همگی با سرمایه گذاری های نهادهای مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا( سیا) همراه بوده است. . یکی از این طرح ها "سند تغییر مسیر انقلاب اسلامی" که توسط ریچارد آرمیتاژ، مادلین آلبرایت و دکتر ولی نصر (مشاور خاورمیانه ای اوباما) طراحی شده است. هدف اصلی این طرح جلوگیری از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی است. یکی از حوزه های مورد اشاره این طرح نفوذ در نخبگان تاثیر گذار و انحراف انقلاب اسلامی و حرکت رو به رشد آن از اصول و آرمان های اصیل آن است. نمونه این طرح  در انقلاب های بشری که منافع سرمایه داری و صهیونیسم جهانی را به خطر می انداخت به وضوح مشاهده می شود. نمونه واضح آن انحراف انقلاب کمونیستی شوروی از اهداف اصیل خود بود. یکی از طرحهای دیگر که در سال 2010 به منظور نفوذ در جامعه نخبگانی طراحی شد " سند تسلیم اراده ها " بود که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده طراحی شد. هدف این طرح که 20 درصد مردم و 20 درصد حکومت و 60 درصد جامعه نخبگانی را در بر می گیرد جذب نخبگان تاثیرگذار می باشد. یا "سند تغییر اذهان" (changing mind)  که مشتمل بر برنامه جامع آموزشی است که در سال 2003 در فاز اول به مدت 20 سال تا سال 2023 توسط کولین پاول وزیر دفاع اسبق آمریکا طراحی و به اجرا درآمد. هدف اصلی این طرح شناسایی و آموزش نخبگان علمی کشورهای هدف به منظور پرورش رهبران آینده جهان است. این طرح در قالب بورسیه های مختلف موسساتی مثل موسسه رند، موسسه ودرو ویلسون و .. در در حال می باشد. از مهمترین نمونه های این نخبگان علمی بورسیه رامین جهان بگلو، هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش در موسسه ودرو ویلسون بود که این افراد به عنوان تئوری پردازان انقلاب مخملین و براندازی نرم در دهه 1380 آموزش دیدند. و تبلور عینی این افراد در نافرمانی مدنی در فتنه سال 1388 بود. تئوری پردازی و توسعه تئوری نافرمانی مدنی و براندازی نرم توسط رامین جهانبگلو و کیان تاجبخش در جامعه نخبگانی و دانشگاههای تاثیرگذار کشور شاهد مدعای ما است. طبق متن سند تدوین شده برای نخبگان مهمترین اهداف این طرح عبارت است از:

1- به دست گرفتن برای ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان

2- شناسایی رهبران آینده در دولت ها و دانشگاهها

3- توسعه و گسترش کسب و کار و جامعه مدنی

4- ایجاد زمینه های مساعد تعامل و ارتباط جوانان با یکدیگر

5- جذب اساتید مطرود دانشگاهی

6- جذب و بکارگیری منفعلین سیاسی

اهمیت این طرح با نگاهی به موسسات حامی آن مشخص می گردد.  موسساتی مثل شورای امنیت ملی آمریکا،معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا، موسسه رند، موسسه بلومبرگ، موسسه سابان ، موسسه ند( موسسه اعانه ملی برای دموکراسی) و موسسه جامه باز جورج سوروس و... از این طرح حمایت می کنند. در کنار و به عنوان مکمل این طرح موسسه رند RAND طرح نفوذ در حوزه های علمیه و توسعه و تقویت روحانیون سکولار را در سال 2003 طراحی و به اجرا در آورده است. مجموعه این طرحها و بسیاری از طرح های کوچک و بزرگ دیگر دلیل روشن و متقنی بر ورود دشمن به فاز جدیدی از نفوذ می باشد که رهبر حکیم و فرزامه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بارها به آن اشاره داشته اند و به طور مکرر در مورد خطرات نفوذ هشدار داده اند.

پایگاه بصیرت

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98