دیدبان
مهدی رفعتی پناه، مجتبی عزیزی

نقش، تاثیر و سازوکار سازمان وکالت امامیه در گسترش شیعه در ایران

نقش، تاثیر و سازوکار سازمان وکالت امامیه در گسترش شیعه در ایران

به گزارش دیدبان،چکیده

تغییر دین در ایران، همواره از مسائل مهم و مورد توجه محققان بوده است؛ زیرا این نوع از تغییر، خود زمینه ساز تغییرات عمده در ساختارها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بوده است. گرایش به شیعه در ایران نیز از موضوعاتی است که همواره بحث ها واختلاف نظرهایی را بین پژوهشگران سبب گردیده و نظرات مختلفی درباره این موضوع بیان شده است. این پژوهش درصدد است تا به نقش سازمان وکالت در تغییر دین در ایران بپردازد و ضمن نشان دادن وضعیت نظمِ جامعه ایرانی در دوره ساسانی، به ساز وکار تغییر دین در قرون اولیه اسلامی و بهره برداری سازمان وکالت از این وضعیت بپردازد؛ لذا با استفاده از نشانه هایی که دال بر فعالیت سازمان وکالت در مناطق مختلف ایران است، نشان خواهد داد که سازمان وکالت از طریق اقدامات و مواجهه فرهنگی و با تمرکز بر روستاها، منجر به گسترش شیعه در ایران گردید.

 

نویسندگان:

مهدی رفعتی پناه، مجتبی عزیزی

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام - سال هفتم، شماره 27، زمستان 1394

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

بدترین انسان، چه کسی است؟

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

تعطیلی یک چهارم رستورانهای تهران

کادوی مورد علاقه دخترها در روز ولنتاین!

جشنواره ای به نام انقلاب، به کام ...