دیدبان

جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

به گزارش دیدبان،چکیده

فرسایش قدرت تلاشی است سازمان‌یافته از سوی بازیگرانی که از انگیزه‌های تهاجمی برخوردارند برای تضعیف حاکمیت سایرین در صحنه سیاست بین‌الملل. ضرورت‌های استراتژیک در سیاست بین‌الملل همچون کیفیت و میزان توانایی رقبا، چنین بازیگرانی را به استفاده از این الگو متمایل می‌نماید. این الگو در کنار استراتژی موازنه نرم جهت توازن‌بخشیدن به رفتار دولت‌های رقیب، قدرت‌های در حال ظهور و بازیگرانی که نقش‌های‌شان در معادلات جهانی در حال ارتقاء است، عمدتا از سوی ایالات متحده به طور غیرمحسوس مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین ویژگی مشترک این نمونه از بازیگران در این ساختار، عدم پذیرش الگوهای رفتاری یکجانبه و ایده استثناگرایی آمریکایی است. سوال اصلی آن است که در چارچوب راهبرد فرسایش قدرت، چه تشابه و تفاوتی در رفتار ایالات متحده نسبت به قدرتهای جهانی و منطقه‌ای دیده می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که آمریکا با بهره‌مندی از موازنه نرم در بازۀ زمانی بلند دامنه، در صدد عملیاتی‌نمودن کاهش و فرسایش قدرت رقبای جهانی و قدرت های منطقه‌ای می‌باشد. مقاله حاضر با تطبیق رفتار ایالات متحده نسبت به بازیگران فوق، مهمترین تشابهات و تفاوت‌های آن را مورد واکاوی قرار داده است، و برای راستی‌آزمایی داده‌ها از شیوۀ مطالعه موردی بهره برده و بََََر کشورهایی همچون روسیه و ایران متمرکز شده است. 

کلیدواژه ها: فرسایش قدرت؛ موازنۀ نرم؛ ایالات متحده؛ فدراسیون روسیه؛ جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل - دوره 6، شماره 20 - شماره پیاپی 1، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

معامله قرن علیه ایران است

ادامه خرید نفت ایران از جانب چین

نانسی پلوسی؛ رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران کاملاً اشتباه است

آمریکا به دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است

توصیه برهم صالح؛ اختلافات سیاسی را کنار بگذارید

مسکو: هدف کنفرانس ورشو اختلاف‌افکنی در خاورمیانه بود