دیدبان
بهنام عبدی ,میثم توکلی

مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه

مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه

به گزارش دیدبان،چکیده مقاله:
زمینه و هدف: مفهوم مدیریت جهادی به‌طور خاص، پس از مطرح‌شدن شعار سال 1393 به‌عنوان سال «فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی» توسط مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) مورد توجه قرار گرفت. باتوجه به نقش و اهمیت مدیریت جهادی در شرایط حساس کنونی کشور و دهة پیشرفت و عدالت، درک مفهومی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت جهادی ضروری به‌نظر می‌رسد. روش: این مقاله به مفهوم‌پردازی مدیریت جهادی در پرتو نهج‌البلاغه امام علی (علیه‌السلام) با رویکرد استقرایی پرداخته است. باتوجه به خلأ مبانی نظری در رابطه با مفهوم مدیریت جهادی، این مطالعه ازنظر هدف، اکتشافی و به‌دنبال ایجاد دانش و درک بهتر از پدیده مورد بررسی است؛ بنابراین نحوة انجام پژوهش حاضر، کیفی بوده و براساس راهبرد نظریة داده‌بنیاد، مضامین و ابعاد مدیریت جهادی‌ استخراج شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که قرب الهی، توکل، آینده‌نگری و دوراندیشی، واقع‌گرایی، عقلانیت و خردورزی، اشاعة وحدت، مدیریت راهبردی سرمایة انسانی، مدیریت راهبردی علم و فناوری، خودارزیابی و بهبود مستمر و درنظرگرفتن مدیریت به‌عنوان «آزمایش» ازجملة مهم‌ترین موارد قابل توجه در رابطه با مدیریت جهادی هستند. نتیجه‌گیری: مفهوم مدیریت جهادی، مفهومی جامع است که دربرگیرندة مبانی و اصول اولیه و اساسی مدیریت در مکتب اسلام است و مسیر و روند حرکت مدیران در جامعه اسلامی را مشخص کرده و می‌تواند راهگشای مشکلات جامعه در دهه پیشرفت و عدالت و در راستای تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران باشد. باتوجه به یافته‌های پژوهش، فرهنگ‌سازی و تبدیل مدیریت جهادی به گفتمان جامعه در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات کشور داشته باشد، ضمن این‌که خطوط راهنمای کلیدی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان کشور خواهد بود.

کلیدواژگان: نهج‌البلاغه امام علی (علیه‌السلام)، مدیریت جهادی، آینده‌پژوهی، مدیریت راهبردی سرمایه انسانی، مدیریت راهبردی علم و فناوری

نویسندگان:

بهنام عبدی ,میثم توکلی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی - شماره 16, سال یازدهم، شماره دوم، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی