دیدبان
مسعود راعی - علی زمانیان جهرمی

مسئله حقوق بشر در اندیشه مقام معظم رهبری

مسئله حقوق بشر در اندیشه مقام معظم رهبری

به گزارش دیدبان،از زمان تصویب منشور حقوق بشر در سازمان ملل در سال 1945 تاکنون در جهت بسط و گسترش و تبیین و اعمال آن از سوی کشورهای غربی اقدامات فراوانی صورت گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای با رد آن چه غربیان آن را حقوق بشر و حمایت از آن می‌دانند، ضمن آنکه مدعیان حقوق بشر در نظام بین‌الملل را در ادعای خویش صادق نمی‌دانند، با بیان موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران ـ چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن ـ و کشورهای اسلامی و اروپا و آمریکا، این مباحث را در کنار اتهاماتی مانند صدور انقلاب، واپسگرایی، جمهوری ضد دموکراسی، جمهوری ارتجاعی و جمهوری طرف‌دار بنیان‌های کهنه و منسوخ، ضدیت با دموکراسی و عدم انتخابات آزاد، کمک به تروریسم، تعصّب و تحجّر و جمود فکری (بنیادگرایی)، ضدیت با صلح و طرف‌داری از جنگ، پشتیبانی مالی یا تسلیحاتی از نهضت‌های اسلامی، تهیه سلاح و ساختن بمب اتمی و شیمیایی که به کرات به نظام اسلامی ایران وارد شده و موجبات صدور قطعنامه‌های متعددی را در مجامع بین‌المللی فراهم کرده است، بهانه‌ای برای فشار آنان بر نظام نوپای جمهوری اسلامی می‌دانند.

واژگان کلیدی: آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، حقوق بشر، اسلام.

نویسندگان:

مسعود راعی - علی زمانیان جهرمی

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی - سال چهاردهم، شماره 48، بهار 1396.

مرتبط‌ها

آیا انصارالله یمن در دام انگلیس می‌افتد؟

شَرمُ العرب در شرم الشیخ

استراتژی ضد ایرانی امارات متحده عربی چیست؟

ناسیونالیسم سفید و سکوت دستگاه‌های امنیتی آمریکا

سیاست خارجی ترامپ و غریزه بقای پیونگ یانگ

آمریکا علیه چین؛ استراتژی برتر چیست؟