دیدبان
بهادر امینیان، سید حسام الدین زمانی

چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

به گزارش دیدبان،چکیده

گروه داعش به عنوان نمایشی نو از بنیادگرایی اسلامی افراطی، جنایت‌های بی‌شماری را در عراق و سوریه و دیگر کشورها به بهانه‌ احیای خلافت اسلامی مرتکب شده است و به عنوان یک بازیگر مؤثر در روابط‌ بین‌الملل نقش فزاینده‌ای را در معادلات بین‌المللی کنونی ایفا می‌کند. از این رو، در این پژوهش این مسأله مطرح است که آیا نظریه‌های مختلف موجود روابط بین‌الملل که حوزه مطالعاتی معطوف به یافتن قانونمندی‌های رفتاری در عرصه‌ روابط بین‌الملل است، از قدرت تبیین انگیزه‌ها، اهداف، رویه‌ها و رفتار این گروه برخوردارند؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد رفتارهای گروه‌های افراطی دینی یک فعالیت ابزاری مبتنی بر منطق خردگرایی هزینه – فایده نیست که بتوان به‌راحتی آن ها را درک، کنترل یا مدیریت کرد. از طرف دیگر، قاعده رفتاری آن ها با بسیاری از مفروضات اصلی تئوری‌های روابط بین‌الملل سازگاری ندارد. بنابراین، هیچ یک از انتخاب‌های خردگرایانه و جریان میانه امکان تحلیل جامع را ندارند. با این حال، مفاهیمی از چهارچوب تحلیلی سازه‌انگاری با نگاه به عوامل جامعه شناختی، هنجاری، هویت، فرهنگ و تاکید بر نقش گفتمان‌ها زمینه‌ مناسب‌تری را برای تحلیل گروه‌های هویتی - ایدئولوژیک فراهم می‌آورد. از جمله این مفاهیم، توجه به مبانی مقوم «هویت جمعی» و توجه به «امنیت هستی شناختی» در کنار امنیت فیزیکی است که در تحلیل رفتار گروه داعش در عرصه روابط بین‌الملل از قدرت تبیینی بیشتری نسبت به نظریات جریان اصلی برخوردارند. این مقاله با بهره‌گیری از مبانی مقوم هویت جمعی نشان می‌دهد که چگونه تفسیر ایدئولوژیک از مذهب و قومیت، تاریخ تحقیر و سرخوردگی، روایت‌ها، انگاره‌ها و باورهای مشترک و همچنین، ترس از عدم تداوم هویت، اجتماع پیرامون‌ و محیط مادی عمل‌ به رفتارهای به شدت افراطی گروه داعش منجر شده است.

واژه‌های کلیدی: گروه داعش؛ نظریه‌‌های روابط بین‌الملل؛ سازه‌انگاری؛ هویت جمعی؛ امنیت هستی‌ شناختی

نویسندگان:

بهادر امینیان: دانشیار دانشکده روابط بین الملل

سید حسام الدین زمانی: دانشجوی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  

فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی - دوره 8، شماره 26، اردیبهشت 1395 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

جدال مهناز افشار با تروریست‌ها+ تصاویر

به مقصد بیت المقدّس!

آیا حق تحفظ از حقوق ایران محافظت خواهد کرد؟

مرتضوی بهانه و کینه‌‌ورزی نشانه است !

آشنایی با مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC)

حملات استراتژیک به مواضع سعودی و پایان توهم «اتمام ذخایر موشکی» یمن