دیدبان
نرگس رائیجی پارسائی ,علی رضا کاظمی ,اصغر حاتمی

مبانی فقهی نقش پلیس زن در یگان های ویژه

مبانی فقهی نقش پلیس زن در یگان های ویژه

به گزارش دیدبان،
چکیده مقاله:
واحد زنان یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی در حیطه عملیات روانی، مردم یاری، اشراف اطلاعاتی و بدرقه و بازجویی اولیه زنان با این یگان همکاری می نماید. به کارگیری عملیاتی پلیس زن در مأموریت های تخصصی¬تر یگان ویژه، نیازمند بررسی مبانی فقهی و شرعی به کارگیری پلیس زن در این یگان است. چرا که در انجام مأموریت های مهم آنان، بررسی مبانی فقهی نقش پلیس زن در یگان ویژه، زمینه شفافیت بیشتر و واکنش سریع و هوشمندانه را به دنبال خواهد داشت. این تحقیق از نوع توصیفی است که با روش کتابخانه ای، مبانی فقهی نقش پلیس زن را در یگان ویژه در سه بخش ادله فقهی، الزامات و احکام تکلیفی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق در بخش مبانی فقهی، قرآن کریم، سنت عملی، دلیل عقلی و قواعد فقهی را در بر می¬گیرند. مشارکت پلیس زن در یگان ویژه، مستلزم رعایت حدود شرعی، وقار در کردار و رعایت حجاب است. در بخش پایانی تحقیق، در ابتدا حکم تکلیفی حرمت مراجعه به غیر مماثل در موارد غیر ضروری، لزوم به کارگیری پلیس زن در ارتباط با متهمین و مجرمین زن در راستای مأموریت های این یگان را اثبات می نماید و سپس، استفتائات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حیطه مأموریتی واحد زنان یگان ویژه، بر لزوم رعایت کلیه شئونات شرعی از جمله حجاب تأکید می نماید.

کلیدواژگان: فقه، پلیس زن، یگان ویژه، مبانی فقهی ، موازین شرعی

نویسندگان:

نرگس رائیجی پارسائی ,علی رضا کاظمی ,اصغر حاتمی

دو فصلنامه پلیس زن - شماره 24, دوره دهم، بهار و تابستان 1395

مرتبط‌ها

چهره‌های پُر سر و صدای 1397

مقایسه استعفای ظریف و موسوی؛ شباهتها و پیامدها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98

دیگه چه خبر از آپارات؟

مناظره سیاسی؛ میدان شفافیت یا عرصه سیاه نمایی؟