دیدبان
حسین اسماعیلی

بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

به گزارش دیدبان،

چکیده
این نوشتار تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد . شوه کار در این پژوهش بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به آثار به‌جای مانده از ایشان اعم از سخنرانی، پیام، کتاب، اعلامیه، و سیره‌ی عملی ایشان نسبت به بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و خصوصاً بین جوانان می‌باشد.
  در این نوشتار از تأثیر اندیشه‌های امام خمینی(ره) در قالب سخنرانی کتاب و اعلامیه‌های ایشان سخن به میان آمده است و نقش هدایت‌گری و بیدارگری ایشان نسبت به مسلمانان و جوانان کشورهای اسلامی منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته همچنین اعتراف دوست و دشمن نسبت به برانگیختن روح تعهد بیداری و خودباوری و ظلم‌ستیزی ایشان نسبت به مسلمانان منطقه و تأثیر شگرف اندیشه‌های سیاسی ایشان نسبت به بیدرای اسلامی بحث و ارزیابی شده است.

کلید واژه ها: بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، جنبش‌های اسلامی

نویسنده:

حسین اسماعیلی

نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی - سال چهارم، شماره 14، پاییز 1394.

مرتبط‌ها

قوه قضائیه را سیل نَبَرد!

ده سال قضاوت شرافتمدانه

چهره‌های پُر سر و صدای 1397

مقایسه استعفای ظریف و موسوی؛ شباهتها و پیامدها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98