دیدبان
عبدالمطلب عبدالله

حکومت و سعادت در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی(ره)

 حکومت و سعادت در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی(ره)

به گزارش دیدبان،

چکیده

سعادت از مفاهیم کلیدی در اندیشه فلاسفه و بخصوص حکمای اسلامی است و از فلاسفه یونان باستان گرفته تا ادیان توحیدی و دین اسلام به مقوله سعادت آدمی پرداخته اند. از منظر غالب فلاسفه، هدف سیاست و تشکیل حکومت، نیل به سعادت است؛ هرچند در تعریف سعادت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله تلاش شده جایگاه سعادت در اندیشه علامه طباطبایی بعنوان یک فیلسوف و مفسر برجسته معاصر مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه علامه طباطبایی جامعه یی به سعادت دست مییابد که حرکتش در مسیر فطرت انسانی و نظام آفرینش باشد. دین که از طرف خداوند تشریع شده تفصیل فطرتی است که بصورت اجمال آن را در درون خود مییابیم؛ بنابرین دین ـ اسلام ـ ملاک تشخیص ایمان و عمل صالح است. از این رو، جامعه یی به سعادت دنیوی و اخروی میرسد که دین منطبق با فطرت بر آن حکومت کند.

کلیدواژگان: علامه طباطبایی، حکومت دینی، سعادت، فطرت، حاکمیت، اسلام

نویسنده:
عبدالمطلب عبدالله

فصلنامه تاریخ فلسفه - سال ششم، شماره 23، زمستان 1394.

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی