دیدبان
یادداشت دانشجویی/

دولت از ویرانی زلزله فرهنگی در دانشگاه‌ها خوشحال است

دولت از ویرانی زلزله فرهنگی در دانشگاه‌ها خوشحال است

به گزارش دیدبان، هویت دانشجو هویتى است مقدس، به تعبیر حضرت امام (ره) دانشگاه کارخانه‌ی انسان سازى است و در حقیقت این کارخانه فاکتور هاى ارزشى زیادی دارد که به دانشجو هویتی میدهد تا در جامعه جهانی تاثیر گذار باشد.

متاسفانه وزارت علوم به خوبی نقش فرهنگى خود را در دانشگاه‌ها پیگیرى نمی کند بلکه با تمام توان کمر همت به از بین بردن هویت دانشجو دارد، دانشجویى که سیاسى نیست، و نسبت به جامعه و محیط پیرامونش بى توجه، و صرفا بشود موجودى تک بعدى که چوب لاى چرخ سیاسیون نکند.

در زلزله کرمانشاه شاهد وحدت دانشجویان سراسر کشور بودیم و مسئولین در حد لیاقت ایفای نقش کردند، اما متاسفانه در فضای دانشجویى کشور با زلزله فرهنگى در دانشگاه‌ها مواجهیم وظاهرا دولت از این ویرانی خوشحال است.

قطعا خود ما دانشجویان، شوراى عالی انقلاب فرهنگی و از همه بیشتر وزارت علوم در این فاجعه مقصر هستند.

وزارت علوم سیاست هاى دولت را در دانشگاه‌ها اجرا میکند و از طرفی با تاسیس تشکل هاى یک بار مصرف سعى بر به سخره گرفتن دانشجو است تا هویت او را سپر بلای خود کند.

فضاى فرهنگی دانشگاه هر روز رو به افول است و هیچکس نیست نسبت به این موضوع اعلام انزجار کند.

چرا مسئولین براى پاسخگویى نسبت به عملکردشان به دانشگاه‌ها نمیروند؟

چرا رئیس دولت از دیدار با تشکل هاى قدمت دار فرار میکند و دایه دار تاسیس اتحادیه اى دولتى در دانشگاه است؟

رخوت ایجاد شده در دانشگاه‌ها نتیجه بى لیاقتى دولت در حوزه فرهنگى است و دانشجویان و دانشگاهیان به فضل الهی قامت راست کرده و در مخالفت با فضاى موجود دست به اقدام عملى میزنندو گوش به فرمان حضرت امام خامنه اى هویت خود را قربانى منافع نمیکنند.

واحد فرهنگى دفتر تحکیم وحدت وظیفه خود میداند در میانه میدان به عنوان قدیمى‌ترین تشکل اسلامى در دانشگاه فضاى موجود را بر هم بزند و مسیر دانشگاه و دانشجویان را به راه انقلاب و مطالبه گرى بازگرداند.

امین پویان راد- دبیر فرهنگی دفتر تحکیم وحدت

مرتبط‌ها

بدترین انسان، چه کسی است؟

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

تعطیلی یک چهارم رستورانهای تهران

کادوی مورد علاقه دخترها در روز ولنتاین!

جشنواره ای به نام انقلاب، به کام ...