دیدبان
مریم پاک نیت، ناصر نوروزی

بررسی شاخص های تاثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری

بررسی شاخص های تاثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری

به گزارش دیدبان،به اندازه گیری پیشرفت، امری حیاتی برای سیاست گذاران و جامعه است. کشورهایی که از آمار های قابل اطمینان در مورد میزان پیشرفت خود سود می برند، می دانند که کجا ایستاده اند، قابلیت ها و محدودیت هایشان چیست و مهم تر از همه، می دانند که کجا می روند و چگونه می خواهند به آنجا برسند.

هدف از این مقاله اطلاع از وضعیت علم و فناوری سایر کشورها و چگونگی رشد آن ها، به منظور راهنمایی سیاست گذاران عرصه علم و فناوری است. داشتن درک درستی از توانمندی های فناوری خود و سایر کشورهای دنیا مانند بستری می ماند که در تمامی مراحل سیاست گذاری و توسعه فناوری باید همراه سیاست گذاران و مجریان توسعه علم و فناوری کشورها باشد. برای این منظور جهت ارزیابی توانمندی های صنعتی و فناوری یک کشور، ارزیابی مقایسه ای ضروری است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی آمار های جهانی به ارزیابی سه دسته از شاخص های تاثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری از جمله شاخص های عمومی، زیرساختی و تخصصی در ایران و کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی و آسیای مرکزی پرداخته شود.

کلیدواژگان: علم و فناوری، سیاست گذاری علم و فناوری، ارزیابی علم و فناوری، شاخص های علم و فناوری.

نویسندگان:
مریم پاک نیت، ناصر نوروزی

فصلنامه رهیافت – دوره 26، شماره 61، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

بدترین انسان، چه کسی است؟

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

تعطیلی یک چهارم رستورانهای تهران

کادوی مورد علاقه دخترها در روز ولنتاین!

جشنواره ای به نام انقلاب، به کام ...