دیدبان
سیده لیلا تقوی سنگدهی ,بهرام امانی چاکلی ,جمیله عباسی

اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)

اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)
به گزارش دیدبان،چکیده مقاله:
 
پیامبر گرامی اسلام از آغاز دعوتَش به دنبال برپایی دولت و نظام سیاسی کاملی بود. هنگامی که در مدینه به چنین دولتی دست یافت، با توجه به واقعیت اقتصادی آن شهر؛ یعنی دشواری های زندگانی و فقر شماری از مهاجران، برای بِه‌سازی اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی و زُدایش فقر و کاهش محرومیت آنان، بسیار کوشید. برای نمونه، بر پایه اوضاع و احوال زمانی، قراردادهایی با گروه¬های مسلمان و نامسلمان آن جامعه میبست که بیشتر آن ها به حوزه اصلی زندگی مردم؛ یعنی اقتصاد معطوف بودند. پیامبر با بهرهگیری از منابع مالی برآمده از قراردادها، برای رفع نابرابری‌های اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی پایدار تلاش می‌کرد. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی به چیستی اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر قراردادها و عهدنامه های پیامبر (ص) با دیگران پاسخ می گوید. بنابر فرضیه اصلی پژوهش، عدالت اقتصادی برجسته‏ترین اصل حاکم بر این پیمانها بوده است.
 
کلیدواژگان: عصر پیامبر(ص)، عهدنامه، قرارداد، اصل اقتصادی، عدالت اقتصادی.
 
نویسندگان:
 
سیده لیلا تقوی سنگدهی ,بهرام امانی چاکلی ,جمیله عباسی
 
مجله سخن تاریخ - شماره 23, دوره دهم، بهار و تابستان 1395.
 
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی