دیدبان
شاهو صبار، داوان هیان

عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های نوین و سنتی

عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های نوین و سنتی
به گزارش دیدبان،اعتماد به رسانه، مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل‌های جدید رسانه، صرفاً به مفهومی مهم‌تر از پیش بدل شده است. تحقیق حاضر مطالعه‌ای است در راستای بررسی عواملی که ممکن است با میزان اعتماد به رسانه در ارتباط باشند. سه عاملِ: نوع رسانه، محتوای رسانه و ویژگی‌های مخاطب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل 250 پرسشنامه پرشده از سوی ایرانیان، وجود روابط معنی‌داری را آشکار می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که هر سه این عوامل را می‌توان برای مطالعه اعتماد به رسانه مورد بررسی قرار داد.
 
کلیدواژه ها: رسانه؛ اعتماد؛ محتوای رسانه؛ ویژگی‌های مخاطب
 
نویسندگان:
 
شاهو صبار: استاد دانشگاه تهران
 
 داوان هیان: دانشگاه ساگنگ سئول، کره جنوبی
 
نشریه مطالعات رسانه های نوین - دوره 1، شماره 4، زمستان 1394.

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی