دیدبان
نماینده مجلس:

دولت لایحه حمایت از سالمندان را به مجلس ارائه کند

دولت لایحه حمایت از سالمندان را به مجلس ارائه کند

به گزارش دیدبان، اکبررنجبرزاده، در خصوص اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه انفکاک بهزیستی از وزارت بهداشت قابل قبول نیست، گفت: امید به زندگی در جامعه به بیش از 75 سال افزایش پیدا کرده و جمعیت افراد سالخورده درکشور سیر صعودی دارد، بنابراین با توجه به شرایط امروزی افراد و افزایش ابتلاء به بیماری‌های غیرعفونی ناشی از افزایش سن، وزارت بهداشت و درمان باید در حوزه سالمندی و طب سالمندی اقدامات لازم را در خدمات دهی به این افراد و تربیت و آموزش متخصصان دراین حوزه انجام دهد.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت ایجاد امکانات درمانی و رسیدگی ویژه به سالمندان از سوی وزارت بهداشت ودرمان، افزود: مطابق تجربیات دیگر کشورهای پیشرفته دنیا درحوزه سالمندی، ایران نیز باید دربخش سالمندی اقدامات بهتر و به روزتری را در حل مشکلات سالمندان انجام دهند، البته علم و تخصص لازم برای پیشگیری از بیمارهای های پیری در اختیار وزارت بهداشت و درمان است؛ ضمن اینکه برای درمان بیمارهای این قشر از جامعه نیز باید از پزشکان متخصص دروزارت بهداشت استفاده شود.

وی تصریح کرد: در مقطعی ورود به درمان بیماری‌های افراد سالخورده خیلی مورد توجه مسئولان نبود، حال با توجه به افزایش امید به زندگی و آثار و عواقب زندگی شهری و کمبود تحرکات باید به مشکلات حوزه سالمندی نسبت به گذدشته توجه بیشتری داشت، بنابراین برای پیشگیری از بیماری های این قشرجمعیتی و درمان سالمندان باید تدابیر مهمی را اتخاذ کرد که بهتراست که این موارد درحیطه وظایف وزارت بهداشت قرار گیرد.

رنجبرزاده با اشاره به اینکه نگهداری و ارایه خدمات اولیه به سالمندان می‌تواند در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گیرد، گفت: برای پیشگیری از بیماری ها و ارایه آموزش های لازم در درمان این افراد باید وزارت بهداشت را موظف به برنامه ریزی های لازم درتربیت متخصصان ذی ربط کرد، بنابراین ورود وزارت بهداشت به این موضوع یک ضرورت انکار ناپذیر است.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه بخشی از وظایف سازمان بهزیستی درحوزه سالمندی باید ازاین سازمان انتزاع شود، افزود: مجلس از آمادگی لازم برای هرگونه تغییر در وظایف وزارت بهداشت درحوزه سالمندان برخوردار است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: از دولت انتظار می‌رود لایحه حمایت از سالمندان و دریافت خدمات درمانی را به مجلس ارایه کند.

این در حالی است که وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به موضوع معلولیت‌ها در جامعه و لزوم حمایت از آنها را مورد اشاره قرار داد و گفت: هرچند که مسئول رسیدگی به این معلولیت‌ها، سازمان بهزیستی است، اما من شخصا این انفکاک را قبول ندارم و معتقدم خیلی از کارهای بهزیستی را ما به عنوان وزارت بهداشت باید انجام می‌دادیم. از جمله این مباحث حوزه سالمندان است

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی