صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 37661
ف
گفت‌وگو با یعقوب توکلی پیرامون شبهه‌ی افکنی رسانه‌های معاند

واقعیت اعدام‌های سال 67

اکنون در ایام انتخابات شاهد شکل‌گیری موج رسانه‌ای جریان ضدانقلاب علیه نظام اسلامی با تیکه بر فایل صوتی سابقاً منتشرشده آقای حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های ۱۳۶۷ هستیم، این رسانه‌ها با دست‌آویز قرار دادن این موضوع و با شبه افکنی و خبرپراکنی‌های دروغ نسبت به مسئولین به دنبال کاستن از مشارکت مردم و ضربه زدن به انتخابات هستند، به همین منظور و در راستای روشن ساختن زوایای مختلف این موضوع اندیشکده‌ی برهان با استاد یعقوب توکلی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و جریان‌شناسی سیاسی، به گفت‌وگو نشسته ‌است

به گزارش دیدبان؛ در هر دوره از تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران و با نزدیک شدن به ایام انتخابات و آغاز شورونشاط سیاسی در فضای جامعه شاهد افزایش شبه افکنی رسانه‌های معاند هستیم، رسانه‌هایی که از هر فرصتی برای تخریب مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین ضربه زدن به وجه نظام اسلامی استفاده می‌کنند.
 
اکنون دوباره در ایام انتخابات شاهد شکل‌گیری موج رسانه‌ای جریان ضدانقلاب علیه نظام اسلامی با تیکه بر فایل صوتی سابقاً منتشرشده آقای حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های 1367 هستیم، این رسانه‌ها با دست‌آویز قرار دادن این موضوع و با شبه افکنی و خبرپراکنی‌های دروغ نسبت به مسئولین به دنبال کاستن از مشارکت مردم و ضربه زدن به انتخابات هستند، به همین منظور و در راستای روشن ساختن زوایای مختلف این موضوع اندیشکده‌ی برهان با استاد یعقوب توکلی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و جریان‌شناسی سیاسی، به گفت‌وگو نشسته ‌است که حاصل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا خواهشمندیم توضیح مختصری در مورد علل چرایی و چگونگی وقوع اعدامهای سال 67 و نقش امام(ره) در آن، بفرمایید.
 
امام(ره) شخصیت کاملاً استراتژیستی بود که مسائل پیچیده را خیلی خوب میفهمید اما برعکس، خیلیها از این شخصیت، توقع رفتار یک مرجع معمولی را داشتند و یا در حل و فصل سؤال راجع به این شخصیت خیلیها درمانده شدند زیرا انصافاً آدم پیچیدهای بود و مسائل پیچیده را میفهمید. نقل است از آقای «عراقی» که میگفت وقتی قرار شد شورای مؤتلفه تشکیل شود، آن موقع امام  از سه مسیر در مورد بنده تحقیق کردند که این آدم کیست؟ آیا پا به پای ما میآید یا نه و .... بنابراین، امام(ره) شرایط انقلاب را خوب میفهمید. در مورد اعدامهای 67 باید وضعیت مملکت را در نظر گرفت. در فضایی که تازه از شرایط جنگی خارج شدهایم، حالا نیرویی در داخل کشور با شعار مبارزه با امپریالیسم ظهور پیدا کرده بود و نیروی ستون پنجم و آلت دست نیروی نظامی و ارتش دشمن شده بود و سپس به کشور لشکرکشی کرده (در قالب عملیات مرصاد) و یک عدهای از آنها هم در داخل زندان بسیج شده و میخواهند دست به شورش مسلحانه بزنند. شاید سؤال شود که مگر میشود از داخل زندان با بیرون ارتباط برقرار کرد؟ باید گفت اساساً اگر زندانی سیاسی نتواند با سازمانش یا سازمانی نتواند با زندانی سیاسی ارتباط برقرار کند، باید فاتحهی هر دو را خواند. اصلاً اولین کاری که یاد میگیرند، نحوهی برقراری ارتباط است. به خصوص در فضای ایران که آن قدرها هم مشکلات ارتباطی جدی وجود نداشت و آن روزهایی که در واقع وضعیت جنگ هم بهم ریخته بود، اینها جسارت پیدا کرده بودند.
 
نکتهی بعدی این که اگر عملیات منافقین به پیروزی میرسید و کشور دست سازمان مجاهدین خلق میافتاد منطقه چه وضعیتی پیدا میکرد؟ آن موقع «صدام حسین» و «مسعود رجوی» بر خاورمیانه مسلط میشدند و دقیقاً چیزی شبیه این وضعیت در جریان «شاه سلطان حسین» اتفاق افتاد که در آن زمان ایران از عثمانیها شکست خورد و آنها بخشی از کشور را گرفتند، روسها هم  از طرف شمال آمدند و یک اوضاع عجیب و غریبی شکل گرفت. امام(ره) شجاعت به خرج دادند اما دکتر مصدق در 28 مرداد این شجاعت را به خرج نداد و کشور از دست رفت. اگر این اتفاق نمیافتاد و جنگهای داخلی در کشور شکل میگرفت ما در  عوض باید صدها هزار کشته میدادیم، ولی امام کسی بود که همیشه روشهای ایشان ضدجنگترین روشها بوده است. بنده بر اساس تبیین و تعیین استراتژی زندگی حضرت امیر(علیهالسلام) برای حضرت امام(ره)  اصولی را معتقدم. حضرت امیر یکی از جنگ گریزترین انسانهای دنیا بود. وقتی تعداد جنگهای ایشان را میبینیم، به این نتیجه میرسیم که امام(علیالسلام) خیلی ملاحظه میکردند و خیلی اصرار و پافشاری میکنند که جنگ شروع نشود. حتی در جنگ با «عمرو بن عبدود» که یکی از بزرگترین افتخارات ایشان است، کلی ابن عبدود را معطل کرد و از او خواست که اصلاً نجنگد. چون اگر عمروبن عبدود معرکه را خالی میکرد، همان نتیجه حاصل میشد یعنی چه با کشته شدن او چه با خالی کردن میدان توسط او نتیجه جنگ یکی بود؛ شکست دشمن. باز خالی شدن میدان به مراتب بهتر بود یعنی برای اینها حماسه تولید نمیکرد بلکه این شکست روحی را هم برای اینها ایجاد میکرد زیرا خورد شدن قهرمان میتواند یک موضوع حماسی ایجاد کند. از این رو در سیرهی حضرت امیر میبینیم که آن حضرت جنگ گریزترین انسان خلایق در دنیاست.
 
دربارهی امام(ره) هم همین وضعیت را شاهد هستیم. امام(ره) جنگ گریز است اما اگر در آنجا دست به آن اقدام نمیزد کشور وارد یک جنگ داخلی مسلحانه میشد یعنی توانست با محاصرهی کسانی که با دشمن متحد شده بودند از خطر جلوگیری کند. بعد به لحاظ فقهی نیز مسأله مشخص بود و دقیقاً همان اقدامی که پیامبر اسلام(صلیاللهعلیهوآله) با بنی قریضه انجام داد، از سوی امام(ره) هم صورت گرفت. البته بنی قریضه مسلمانها را نکشتند. با مسلمانان متحد بودند اما به مشرکین پیغام دادند اگر شما بیایید ما هم از پشت به مسلمانان حمله میکنیم. پیامبر به اینها فرصت هم دادند اما به خاطر پیمان شکنی نظامی، سرانشان اعدام شدند. اینجا هم پیمان شکنی نظامی کرده بودند؛ امنیت داخلی را مصادره کرده بودند، از این رو مبنای شرعی مسأله هم مشخص است. اگر مجاهدین خلق در آن پروژه به پیروزی میرسیدند از آن طرف هم در داخل شورش میکردند، از سوی دیگر عدهای هم بودند که ناامید شده بودند و میتوانستند یک الگوی نظامی را در داخل کشور به راه بیندازند و اصلاً میتوانستند جنگ داخلی راه بیندازند.
 
در نظر بگیریم دو، سه هزار نفر اسلحه به دست بیایند در سطح شهر جنگ داخلی به راه بیندازند، در جنگ داخلی که به راه میافتد، کسان دیگری هم که حامیان اینها هستند جمع میشوند و تبدیل به صدهزار نفر میشوند. آن وقت اگر بخواهید صد هزار نفر را داخل شهر خلع سلاح کنید چه تعداد کشته میدهید؟ غیر از این صد هزار نفر، چه تعداد خودتان باید کشته بدهید.
 
منتظری در این خاطرات ادعاهایی را مطرح کرده است از جمله اینکه: «حکم امام یا جعلی بوده و یا امام اشتباه کرده است»، «اخبار و اطلاعات به امام نمیرسیده و امام بیاطلاع از وضع کشور بود»، «رنج نامهی سید احمد دارای مطالب کذب بود»، «عدهای درون نظام برضد منتظری توطئه کرده بودند و قصد حذف مرا داشتند» و... به این ادعاها چگونه میشود، پاسخ داد؟
 
واقعیت مسأله این است که انسانها در مواضع مختلف حرفهای گوناگونی میزنند. سیاسیون هم همین طور هستند، شخصیتها در مواضع مختلف صحبتهای گوناگونی مطرح مینمایند. این حقیقت ضمیر وجودی آدمی است. من در جلسهای با چند نفر از آمریکاییها که در مورد تاریخ شفاهی کار میکردند و در مورد بحران موشکی کوبا بحث شفاهی داشتند و خودشان منتقد بودند، پرسیدم که چه طور رییس جمهور شما، مسؤولین کشور شما تا زمانی که در مسؤولیت هستند یک موضع دارند و وقتی از همان مسؤولیت کنار میآیند موضعشان تغییر میکند و کار خودشان را نقد میکنند؟ جالب است برژینسکی تا زمانی که در پست بوده، مخالف هرگونه ارتباط با ایران بود سختترین دشمنیها را در ذهن داشت اما وقتی کنار رفت مدافع ارتباط با ایران شد.
 
اگر عملیات منافقین به پیروزی میرسید و کشور دست سازمان مجاهدین خلق میافتاد، «صدام حسین» و «مسعود رجوی» بر خاورمیانه مسلط میشدند امام(ره) شجاعت به خرج دادند اما دکتر مصدق در 28 مرداد این شجاعت را به خرج نداد و کشور از دست رفت.
 
این واقعیت بشر است. بشر در ظرف زمانی و مکانی که هست یک دیدگاهی دارد و  وقتی که این ظرف زمان و مکانش تغییر پیدا میکند ممکن است دیدگاههایش نیز تغییر بکند. به خصوص اگر تزلزل شخصیتی هم در آدم وجود داشته باشد و خصوصاً اگر این ظرف زمانی و مکانی به واسطهی اختلاف و مشکل تغییر پیدا کرده باشد. این فقط مربوط به شخص آقای منتظری نیست. همهی آدمها این چنین هستند. وقتی کسی از مجموعهای جدا میشود منتقد آن مجموعه نیز میشود و نسبت به آن شاکی میگردد و این یک مقداری برای جامعهی ما خطرناک است. نتیجهاش این میشود که اعتماد جامعه ما نسبت به مسؤولین از دست میرود. مردم میگویند:ما چه میدانیم شما امروز این حرف را میزنید، فردا که مثلاً خانه نشین شدید حرفی غیر از این نزنید؟
 
واقعیت قصه این است که بحثهایی که آقای منتظری مطرح میکرد درست است که در موضع متنافر با نظام صورت گرفت، اما این موضع متنافر با نظام او دقیقاً بر این دلالت دارد که ان تصمیمی که در مورد ایشان گرفته شد، تصمیم درستی بود. اینکه ایشان وقتی برکنار شد به این صورت مخالف از آب درآمد و اختلافاتش را با نظام نشان داد، خود این مسأله حکایت از این دارد که برکناری آقای منتظری کاملاً معقول و منطقی بوده و این بهترین کاری بود که امام انجام داد.
 
ولی اصلیترین مسأله، مسألهی شخصیت شناسی است که از خود آقای منتظری اینجا ظهور و بروز پیدا میکند. از این رو وقتی که ما شخصیت شناسی آقای منتظری را در خاطراتش در نظر میگیریم، مشاهده مینماییم که چهقدر وضعیت ایشان متزلزل شده؛ وقتی که میآید خاطراتش را مینویسد، چهقدر با نظام زاویهی تنافر دارد؟ این موضع مخالفت یک وجه اساسی هم دارد، این که آقای منتظری میخواهد خود را تطهیر کند. تطهیر آقای منتظری با تخریب امام شدنی نیست چرا؟ برای اینکه ایشان جانشین امام بود، شاگرد امام بود، ایشان میگفت ما امام را مرجع تقلید کردیم و ... پس باید چه کار کرد؟ راهی که وجود دارد این است که امام را از معرکه دور بکند یعنی به جای اینکه بگوید امام این فعل را انجام داد چون خودش هم متهم به فعل است، امام را متهم به عدم وقوع فعل میکند و میگوید امام بیاطلاع است. حرفهای منتظری در خاطراتش عمدتاً براساس این محور جلو میرود، چون اگر بگوید امام در جریان بوده، پای خودش نیز به میان میآید و آن وقت باید بایستد به سؤالات دیگری جواب بدهد. از این رو بهترین کار این است که آقای «ری شهری»، «حاج آقا احمد» و دیگران مورد سؤال واقع بشوند، نه امام.
 
به نظر میرسد در نظرهای منتظری نوعی تناقض دیده میشود، بالاخره او خودش را نظریهپردازان ولایت فقیه میداند، از سوی دیگر وقتی ماجراهای اعدامها را شرح میدهد و آن را اشتباه امام عنوان میکند، میگوید: «سیستم یک نفره منجر به اشتباهات بزرگ میشود»، این سیستم یک نفره همان تئوری ولایت فقیه است؟
 
ایشان مسألهی ولایت فقیه را همراه با امام فهمیده و بعد خودش تقریر کرده و به طور مفصل بحث کرده است. ما نمیخواهیم در اصل نظرهای فقهی ایشان تردید بکنیم. اما سیستم یک نفره همه جای دنیا هست. همه جای دنیا تصمیمگیری نهایی یک نفره است. سیستم دو نفره کجاست؟ کجا رییس جمهور دو نفر است؟ در دورانهای قدیم پادشاهان دو نفره بودند؟ بله؛ بحث شورایی مطرح هست ولی آنجا هم یک نفر اجرا میکند. این نظام یک نفره که ایشان فکر میکنند منتهی به فساد و اشتباهات این چنینی میشود، اگر دست خود آقای منتظری بود چی میشد؟ منتهی به اشتباه نمیشد؟ ایشان اگر برکنار نمیگردید قرار بود به این سیستم یک نفره تکیه بکند. ایراد این چنین در واقع یک سلب مسؤولیت و به اصطلاح پاک کردن مسأله است.
 
اول؛ سیستم دو نفره و سه نفره کجای دنیا وجود دارد؟ سپس جوامعی که سیستم آنها چند نفره بود، مرتکب اشتباه نشدند؟ اگر بحث وقوع اشتباه هست، به طور طبیعی در بحث ولایت فقیه ما محدویتهایی را انتخاب کردهایم که آن را کم میکند که خود ایشان هم نوشته است. محدودیتهایی مانند ویژگیهای اخلاقی، فقهی و علمی ولی فقیه و جایگاهی که نشسته است، همهی اینها پتانسیل عدم اشتباه ولی فقیه را بالا میبرد.
 
در نظام ولایت فقیه همهی آن چیزی را که ممکن است در دنیا برای رهبر سیاسی مایهی فساد به شمار رود، محدود کردهایم. طرح مسأله این گونه اتفاقاً نشان میدهد که ایشان اصلاً تعلق خاطر به چیزی که نوشتهاند، ندارند و این بحث را شاید خیلی جاها دیگران برایش ویرایش کردهاند. در منظر تاریخ نگاری به نظر میرسد که کسانی دیگری هم در نوشتن متن دست داشتهاند.
 
به نظر شما جریان ضد انقلاب و رسانههای آنها چرا پس از 30 سال این موضوع را برجسته و مطرح میسازند؟
 
شما باید دشمن را بشناسید. وقتی کسی دشمن میشود و میخواهد دشمنی کند، برای دشمنی کردن از هرچیزی استفاده مینماید. نکتهی دیگر این که، آقای منتظری زحمت کشید شبههای را وسط مجموعهای از شبهات انداخت. سالهای سال باید خیلیها راجع به این فکر و مطالعه کنند و اشتباهاتش را بیان کنند ولی این طور نمکدان شکنی تاکنون سابقه نداشته است. آقای منتظری به شدت نمک‌دان شکنی کرد. بعضیها نمک میخورند و نمکدان میشکنند ولی بعضیها هستند که نمکدان را سر صاحب نمکدان میشکنند. اما خط امامی که این جریان مطرح میکنند، خط امام نیست، خطی است که میخواهد منتهی به حذف رهبری شود. حکایت همانهایی است که آمدند گفتند: «حسبنا کتاب الله...» یا چون پیامبر در خانهی عایشه از دنیا رفت او امالمؤمنین است و باید پشت پرچم امالمؤمنین همسر پیامبر قرار بگیریم، آنها هم از خانوادهی پیامبر سخن میگفتند مگر اصحاب جمل نماز نمیخواندند؟ مگر اصحاب جمل سیف الاسلام و  طلحه الخیر نبودند؟ امالمؤمنین نبودند؟ پشت ادعای خط امامی، کسان دیگری هستند. منطقی است که از محمل خط امام استفاده بکنند. ولی مسأله اینجاست شما که ادعای خط امام میکنید، کجای آن ایستادهاید؟ این میدان است و شما کجای اردو هستید؟ اردوی شما کجاست؟ در چه صفی ایستادهاید و برای چه اردویی تیر میاندازید؟ کجای صف ایستادهاید؟ صفی که پشت سرش همان اسراییل و غرب هستند؟ این صف حمایت از امام است؟ نه خط امام، محمل است آنچنان که قرآن محمل شد.
منبع : برهان
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
 • :: ابوبکر البغدادی در بازداشت نیروهای آمریکایی است
 • :: ۲۳کشته و زخمی در حمله به یک کلیسا در پاکستان
 • :: ۱۰ شهید در حمله ائتلاف عربستان به یک مراسم عروسی
 • :: تظاهرات صدها نفر در واشنگتن در مخالفت با تصمیم ترامپ درباره قدس
 • :: آخرین اخبار از سرنوشت خانواده صالح
 • :: شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی مصر درباره قدس را بررسی می‌کند
 • :: وقایع میانمار هولناک است
 • :: ترامپ برای مختل کردن روند تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ تلاش می‌کند
 • :: حمله‌های عربستان به یمن دست‌کم ۲۰ کشته برجای گذاشت
 • :: بازگشایی چهار روزه گذرگاه رفح
 • :: تظاهرات علیه سفر مایک پنس به بیت‌المقدس
 • :: عربستان میلیاردر فلسطینی را بازداشت کرد
 • :: پیشروی ارتش سوریه در ریف غربی دمشق
 • :: گروه‌های تروریستی و اسرائیل از درگیری میان مسلمانان بهره‌برداری می‌کنند
 • :: اختصاصی / تظاهرات شیعیان نیجریه در حمایت از قدس و اعتراض به ادامه بازداشت شیخ زکزاکی
 • :: دو دستگی در گروه تروریستی «النصره»/ جولانی خواستار احیای «جیش الفتح» شد
 • :: عربستان به ترامپ درباره تصمیم یهودی‌سازی قدس هشدار داده بود
 • :: استفاده اسرائیل از گلوله‌های انفجاری و گاز سمی علیه معترضان در غزه
 • :: فرانسه: سفارتمان را به قدس منتقل نمی‌کنیم
 • :: هدف اظهارات هیلی، انحراف اذهان از جنایات آمریکا است/ ائتلاف روحانی و اردوغان توطئه واشنگتن را خنثی کرد
 • :: خبر مسرت‌بخشی که الحریری به لبنانی‌ها داد
 • :: آمریکا به همکاری با بقایای تروریست‌ها در سوریه ادامه می‌دهد
 • :: حمله داعش به مرزهای مشترک عراق با سوریه دفع شد
 • :: حمله موشکی انصارالله به مرکز فرماندهی عربستان در جیزان
 • :: وحدت عراق مقابل لایحه تحریمی آمریکا علیه نُجَباء ضروری است
 • :: قدس را از دست دهیم نمی‌توانیم از مدینه منوره و مکه مکرمه محافظت کنیم
 • :: ۴ شهید و ۱۵۰ زخمی در درگیری‌های «جمعه خشم- ۲»+ تصاویر
 • :: برگزاری تظاهرات «جمعه خشم- ۲»؛ یک فلسطینی به‌شهادت رسید
 • :: هفتمین بازجویی از نتانیاهو در پرونده فساد طی یک سال اخیر
 • :: پیروزی بر داعش پایان نبرد با تروریسم نیست
 • :: واکنش بعیدی نژاد به نمایش ساده لوحانه نیکی هیلی
 • :: مواضع سرسخت نیکی هیلی در برابر راهبردهای موشکی یمن
 • :: گلبدین حکمتیار؛ از ارگ تا ولایت خراسان
 • :: راهبرد جدید ترکیه علیه رژیم صهیونیستی
 • :: عربستان ۱۵ نفر را به اعدام محکوم کرد
 • :: انصارالله ادعای آمریکا درباره موشک‌های ایرانی را رد کرد
 • :: مهمترین اخبار جهان در ۱۲ ساعت گذشته؛