دیدبان
ربیعا اسکینی، مهرداد مهربخش

کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق

کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق

اگرچه پژوهش‌های زیادی در خصوص تجارت الکترونیکی انجام شده است، ولی در زمینۀ کسب و کارهای اینترنتی خلأ پژوهشی و قوانین به‌روز و کاربردی مشاهده می‌شود. در این راستا با یک پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی، در یک بخش، قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی بیان شده و در بخش دیگر با توجه به اهمیت واسطه‌گری در این کسب و کارها، اصطلاح واسطه‌گری تعریف، و اجرت عادلانه برای این واسطه‌ها کشف و بیان گردیده است. رعایت شرایط مربوط به معامله، عوضین و طرفین معامله در تمامی کسب و کارهای اینترنتی الزامی است. از سویی اگرچه در علوم گوناگون تقسیم‌بندی‌های مختلفی از مدل‌های کسب و کار اینترنتی صورت گرفته است، ولی در یک تقسیم‌بندی حقوقی، تمامی کسب و کارهای اینترنتی را می‌توان ذیل دو مدل کلی جای داد: مدل اصیلی و مدل واسطه‌گری. تعیین اجرت عادلانه برای واسطه‌ها در فضای مجازی باید بر اساس دانش، آوردۀ مادی و کوشش آن‌ها صورت پذیرد.

مرتبط‌ها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98

دیگه چه خبر از آپارات؟

مناظره سیاسی؛ میدان شفافیت یا عرصه سیاه نمایی؟

مرگ تدریجی یک رویا

رهبری چه نیست؟