دیدبان
عزت اله عباسیان، فرزانه فشی

ظرفیت مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

ظرفیت مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه­ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می­ پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می­ گیرد. در مرحله ­ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح‌برداری با وقفه­ های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده­ می‌شود و در ادامه با مدل­سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می‌گردد.با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می­ توان برای تصحیح شکست­ های بازار و ارائه ­ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ­ریزی­ های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه ­مدت نشان می­ دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت­ های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

مرتبط‌ها

قوه قضائیه را سیل نَبَرد!

ده سال قضاوت شرافتمدانه

چهره‌های پُر سر و صدای 1397

مقایسه استعفای ظریف و موسوی؛ شباهتها و پیامدها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98