دیدبان
/یادداشت/محمد علی تقوی راد

نامزدگزینی در انتخابات ریاست جمهوری

نامزدگزینی در انتخابات ریاست جمهوری

تعیین نامزدها که اولین قدم در هر دوره انتخاباتی می باشد باید از مبانی، اصول خاص، روشها، قواعد علمی و استوار برخوردار باشد تا مصداق «خشت اول چون نهد معمار کج» نگردد.

به گزارش دیدبان، متن یادداشت محمد علی تقوی راد مدرس دانشگاه با عنوان «نامزدگزینی در انتخابات ریاست جمهوری» به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه طبق قانون اساسی کشورمان، مسئولیت امور اجرایی مملکت به عهده ریاست جمهوری کشور بوده و انتخاب رئیس جمهور نیز به عهده مردم می‌باشد، بنابراین برگزیدن کسانی که به عنوان نامزد ریاست جمهوری تعیین می‌شوند از اهمیت والایی برخوردار است زیرا حتما از بین نامزدها، یکی از آنها به عنوان رئیس جمهور در راس قوه مجریه قرار گرفته و سکان‌دار اداره امور کشور در داخل و در تعامل با دیگر کشورهای جهان خواهد بود.

طبق روالی که طی یازده دوره ی گذشته انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما بوجود آمده، نامزدها توسط احزاب و گروهها  یا شخصیت های صاحب نفوذ به جامعه معرفی می گردند؛ با توجه به اینکه این فرآیند از اصول و قاعده خاصی برخوردار نبوده لذا موجب آسیب ها و آفت هایی شده که محل بحث ما نمی باشد؛ اما برای اینکه انتخاباتی به این پراهمیتی از مبنا بصورت اصولی و درست صورت گیرد، باید تعیین نامزدها که اولین قدم در هر دوره انتخاباتی می باشد از مبانی و اصول خاصی و روشها و قواعد علمی و استواری برخوردار باشد تا مصداق «خشت اول چون نهد معمار کج» نگردد.

این موضوع در دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بخش اول: مبانی انتخاب کنندگان (احزاب و گروهها و شخصیت ها)

احزاب و گروهها و یا شخصیت‌هایی که می خواهند از بین افراد جامعه فردی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری برگزیده و به اجتماع معرفی نمایند باید بر مبنای معیارهای زیر صورت گیرد.

1- انتخاب برای رضای خدا

از آنجا که هر کاری که برای کسب خشنودی خدا صورت گیرد از خیر و برکت خاصی برخوردار خواهد بود و در آن کار شکست راه ندارد بنابراین اولین قدم در برگزیدن نامزد باید رضای خدا باشد و آن بدین معناست که هوی و هوس و منافع شخصی را کنار زده و آنچه را موجب رضایت اوست اعمال گردد و از هرگونه غرض‌ورزی و بی تقوایی دوری گزیده و با نیت خالص الهی به انتخاب نامزدها اقدام گردد.

2- حل مشکلات و رفع معضلات

با توجه به اینکه کشور ما در مقطع خاص زمانی و مکانی به لحاظ هجوم دشمنان قرار گرفته و دارای مشکلات فراوان و نارسایی های گوناگون است بنابراین ملاک کارآیی نامزد مورد نظر به لحاظ توانایی حل مشکلات و دفع معضلات و مدیریت بحران حتما مورد توجه قرار گیرد.

3- رشد و تعالی کشور

با توجه به اینکه زیرساخت های اولیه کشور ایجاد شده، موضوع رشد و تعالی همه جانبه معنوی و مادی کشور بطور جدی باید مدنظر باشد و کسی باید منصب ریاست جمهوری را عهده دار گردد که توانایی رشد کشور را به سوی آرمان‌های بلند انقلاب و اهداف متعالی آن داشته باشند.

4- پرهیز از جهت‌گیری‌های غیرمنطقی

با توجه به اینکه رئیس جمهور با رای اکثریت مردم انتخاب شده و پس از انتخاب، رئیس جمهور همه مردم محسوب می گردد بنابراین در انتخاب نامزدها باید توجه داشت که:

الف) از اعمال جهت‌گیری‌های حزبی و گروهی خودداری گردد؛ بدین معنی که با کمال شجاعت اگر در حزب مقابل فرد شایسته تری هست او را برگزینیم.

ب) از گرایش‌های فکری نسبت به مکاتب غربی یا شرقی خودداری نمود.

ج) گرایش به ابرقدرتها و حاکمان نظام سلطه و انواع تحلیل های حاکمیتی در انتخاب نامزد دخالت نداشته باشد.

خ) از انتخاب نامزدهایی که موجب تفرقه و تشتت و هیجان کاذب در جامعه می گردند خودداری نموده و پیوسته حفظ وحدت و آرامش جامعه مد نظر باشد.

5- رعایت ملاک های ولی فقیه

با توجه به اینکه در آستانه انتخابات در هر دوره، ولی فقیه رهنمودهای سازنده و حیات بخش را ارائه می نمایند بنابراین سزاوار است احزاب و گروهها بطور جدی آن رهنمودها را ملاک انتخاب نامزد خود قرار دهند.

بخش دوم: ویژگی ها و شرایط لازم برای برگزیدن نامزد

الف/2-شرایط حتمی و لازم

منظور آن دسته از ملاک ها و معیارهایی است که چنانچه فرد مورد بررسی در هر یک از آنها ضعیف بوده، از ادامه بررسی صلاحیت او خودداری گردد.

1) تقوا و خویشتن داری ایمانی

منظور این است که شخص مورد نظر دارای ایمان راسخ بوده و در عمل به تمامی واجبات مقید باشد و بطور کامل فرائض الهی را انجام دهد و از تمامی محرمات و نهی ها پرهیز کند از نشانه های خویشتن داری ایمانی، راستگویی و امانت‌داری می باشد که باید برای کسانی که نامزدگرینی می کنند محرز باشد و به هیچ وجه از این معیار کوتاه نیایند.

2) تبعیت محض از ولایت فقیه

با توجه به اینکه تبعیت از امام و ولی امر از اصول حتمی اعتقادات دینی و در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده بنابراین کسی باید به عنوان نامزد انتخاب شود که از اعماق  وجود  اعتقاد به این اصل مترقی داشته باشد و در عمل تلاش کند به نحوی انجام وظیفه نماید که نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقب‌تر از رهبری باشد (که دراین صورت همه کارهای او عبادت محسوب می گردد) به عبارت روشن تر یک نامزد باید چنین تصور کند که اگر انتخاب شد خود را معاون اجرایی ولی فقیه بداند.

3) مدیریت عالی و کارآمدی

رئیس جمهور یعنی کسی که در عالی‌ترین سطح مدیریت و بالاترین مقام اجرایی کشور انجام وظیفه می کند بنابراین باید:

- الف) بتواند مدیران عالی کشور را به خوبی هدایت و ارشاد کند.

- ب) از قدرت درک و فهم بالای اجرایی برخوردار باشد.

- پ) از توانایی تصمیم گیری در مواقع حساس و سطح عالی برخوردار باشد.

- ت) برای تصمیم گیری های پرخطر و مواقع بحرانی شجاعت داشته باشد.

- ج) قدرت جمع بندی نظرات و پیشنهادات را داشته باشد.

- چ) در عین صلابت و مقاومت بر اقدام و عمل، توانایی تشخیص، انعطاف معقول و منطقی را نیز داشته باشد.

- ح) از توانایی بالا در تشخیص مسئله برخوردار باشد.

- خ) از صبر و حوصله لازم در برخورد با مشکلات و معظلات برخودار باشد.

- د) اهل پیگیری و دنبال کردن موضوعات تا نیل به مقصد باشد.

- ذ) پرکار و خستنگی ناپذیر باشد.

- ر) دارای توانایی تشخیص نقاط ضعف و قوت مدیران خود باشد.

- ز) قدرت تحلیل علل عدم پیشرفت کارها و ضعف های پیش آمده باشد.

- ژ) انتقاد پذیر بوده و در تحمل ا افرادوافکارمخالف  ازسطح بالایی برخوردارباشد

4)قانون مداری

از نشانه های جامعه مردم سالاری دینی، قانون مداری است و از نشانه های یک رئیس جمهور منضبط، قانون محوری می باشد.

با توجه به اینکه هر موضوعی مراحل خاص خود را طی کرده تا تبدیل به قانون شده است بنابراین هیچ دلیلی یا مجوزی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد؛ حتی اگر بنابر اقتضاء زمان یا مکان لازم باشد قانونی تغییر پیدا کند باید به موازات اینکه به آن عمل می شود تلاش برای تغییر قانونی و اصولی آن نمود، بنابراین قانون گرا بودن از ویژگیهای یک مدیر اجرایی مطلوب است گر چه همه قوانین مهم هستند  اما برای یک رئیس جمهور قانون اساسی و قانون برنامه توسعه و از این قبیل اهمیت بیشتری دارند و باید تمام هم و غم رئیس جمهور صرف اجرای قانون در همه سطح کشور باشد.

پس باید برای انتخاب کنندگان نامزد برای ریاست جمهوری محرز گردد که این شخص قانون گرا می باشد.

ب-2) شرایط کافی
منظور آن است که چنانچه شخص مورد بررسی برای نامزدی ریاست جمهوری از تمامی شرایط مندرج در بند الف در سطح عالی برخودار بود باید واجد ویژگیهای زیر نیز باشد تا شایستگی نامزدی را پیدا کند که عبارتند از:

1- سابقه ی کار اجرایی

با توجه به اینکه ریاست جمهوری در واقع مسئولیت اجرایی و عملی امور مملکت در سطح عالی را به عهده دارد و از طرفی مدیریت یک کشور صرف دانستن مجموعه ای از تئوری¬های مدیریت و آگاهی از اصول و مبانی آن نمی تواند اطمینان لازم  ا برای توانایی اجرایی سطوح عالی کشور را تضمین نماید بلکه علاوه بر دانایی علم مدیریت و داشتن هنر مدیریت حتما باید نامزدها سوابق کافی و حتی   طولانی مدت در رده های بالایی ازکشور مثل تصدی وزارتخانه ها یا در سطح آن را داشته باشند تا بتوان اطمینان نمود که بتوانند برای ریاست جمهوری مناسب باشد.

2- قدرت درک مسائل زمان و مکان

درک و فهم مسئله از ویژگی های افراد باهوش است و اینکه در هر زمان و در هر مکان چه موضوعی مسئله آن مقطع یا آن محل محسوب می‌گردد، این موضوعی است که رئیس جمهور باید در آن از همکاران خود جلوتر باشد تا بتواند آنان را مدیریت کند و همچنین کسی که زودتر و بهتر مسئله را درک کند بهتر هم می تواند راه حل ارائه نماید.

3- تفکر برنامه محور

با توجه به اینکه پیشرفت هر کشور در گرو برنامه ریزی و عمل بر طبق برنامه می‌باشد بنابراین یکی از نشانه های یک نامزد مطلوب این است که دارای تفکر برنامه محور باشد و در رده های پایین تر توانایی برنامه ریزی و عمل مطابق برنامه را از خود نشان داده باشد.

4- مشورت پذیری

از آنجا که استبداد رای و خودمحوری از آفت های مهم مدیران اجرایی و موجب هلاکت مدیر در امور اجرایی می باشد و از طرفی مشورت موجب افزایش درک بهتر انسان و دست‌یابی به عقول دیگران است بنابراین اهل مشورت بودن از ویژگیهای نامزد ریاست جمهوری باید باشد که در این رابطه، تیمی کار کردن یکی از نشانه های آن است.

5- دانایی و بصیرت

نامزد انتخاباتی باید از یک بینش خاص که حاکی از نوعی بصیرت و دانایی پیشرفته ای باشد  برخوردارباشدتا بتواند بهتر از دیگران و زودتر از دیگران و عمیق تر از دیگران مسائل را بشکافد و در ارائه راه حل نیز جامع تر و عمیق تر باشد. به عبارت دیگر از سطحی نگری، ساده اندیشی، دهان‌بینی بدور باشد.

6- تشخیص درست اولویت ها

از آنجا که کینه‌توزی و دشمنی مخالفان انقلاب اسلامی با شدت و قوت تمام و بر اساس برنامه و تدوین استراتژی بلندمدت در جریان است، با توجه به نظر کارشناسان خبره و دلسوزان انقلاب، موارد زیر از اولویت های کاری و برنامه های هر نامزد   ی باید باشد:

الف) برنامه ریزی در راستای تقویت باورهای دینی و تقویت امور فرهنگی جامعه

ب) تحقق جدی عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل

پ) رصد نمودن برنامه های دشمن و موضع گیری های انقلابی در هر مورد

ت) ایجاد تحول و تغییرات اساسی در شیوه اداره امور کشور

ث) اعتقاد جدی به مبارزه با انواع فساد و ویژه خواری و...

پ-2) ترجیحات

با توجه به اینکه هنگام بررسی افراد ممکن است دو یا سه نفر دارای شرایط لازم و کافی نزدیک به هم باشند در این‌صورت برگزیدن یک نفر از بین آنها باید با توجه به موضوعات زیر باشد:

1- ساده زیستی و مخالفت با تشریفات و تجملات و اعمال آن در سطوح مدیریت

2- پرهیز از حزب گرایی، گروه گرایی و جناحی عمل کردن

3- موضع گیری قاطع در برابر استکبار جهانی

4- دلسوزی و مهربانی و با مردم بودن

5- تحمل مخالف، صبوری، شجاعت، نترس بودن و...

6- از تیم اجرایی قوی‌تری برخوردار باشد.

 

منبع: تسنیم

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98