دیدبان
علیرضا جعفرزاده کوچکی

مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق

مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق

به گزارش دیدبان:
چکیده

سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می ‏دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند،  یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش ‏بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن،  چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه ‏های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می‏ دهد. نتایج نشان می ­دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.

نویسنده:

علیرضا جعفرزاده کوچکی: استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه پیام نور، ایران

دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395.

 

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منبع:فارس

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی