دیدبان

عکس سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

عکس سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

دیدبان: در مراسم شب گذشته فیلم فروشنده اتفاق جالبی افتاد. یک پیرمرد بیمار که از طرفداران دست اندرکاران این فیلم بود خواهان گرفتن عکس یادگاری با آنها شد.سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

سلفی اصغر فرهادی با پیرمرد بیمار

مرتبط‌ها

درمانی برای «سرطان سلبریتی»

پایتخت اسید، تنهایی و خودکشی

بر دامان جهنم

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟