دیدبان

شرط آمریکا برای پرداخت هزینه‌ پروازی ایران

شرط آمریکا برای پرداخت هزینه‌ پروازی ایران

دیدبان: وزارت خزانه داری آمریکا صفحه سوال های متداول خود را در خصوص پرداخت ها یا هزینه خدمات مرتبط به سازمان هواپیمایی کشوری ایران در خصوص پرواز از آسمان ایران یا فرود در خاک این کشور به روز رسانی کرد.

دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) بخش سوال های متداول 417، پرداخت ها یا تسهیلات مرتبط با سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پرواز بر فراز آسمان ایران یا فرود در خاک این کشور را به روز رسانی کرد. این دفتر بخش سوالهای متداول 417 خود را به نشانه برداشته شدن تحریم های ثانویه مرتبط با برنامه هسته ای ایران براساس برجام، به روز رسانی کرده است.

پرداخت ها یا هزینه خدمات به سازمان هواپیمایی کشوری ایران برای پرواز از آسمان ایران یا فرود در خاک این کشور417- آیا پرداخت ها به سازمان هواپیمایی کشوری ایران که مرتبط با افرادی در آمریکا نباشد برای پرواز از ایران یا فرود در خاک ایران کشور با هواپیمایی که مالکیت آن در اختیار فردی غیر آمریکایی باشد و خارج از آمریکا شامل تحریم های آمریکا می شود؟

پاسخ: نه. مشروط بر اینکه انتقال مالی مرتبط شامل نظام مالی آمریکا و افرادی که در فهرست ویژه مسدودی افراد و کشورها (SDN List) نباشد، پرداخت یا شارژ خدمات از سوی دولت ایران در ارتباط با پرواز از آسمان این کشور یا فرود آمدن هواپیمایی که از آن فردی غیر آمریکایی باشد و در خارج از آمریکا ثبت شده باشد، مشمول قوانین تحریم آمریکا نمی شوند. داخل شدن افرادی که نام آنها در فهرست ویژه مسدودی قرار دارند، از جمله نهادهای مالی یا خطوط هواپیمایی ایرانی مشمول دستور ریاست جمهوری 13224 یا دستور رئیس جمهوری 13382می تواند با توجه به شرکت در چنین انتقالی، تحریم های آمریکا را در پی داشته باشد.
 
شهروندان آمریکایی نمی توانند در نقل و انتقال مالی مرتبط با پرداخت برای پرواز از آسمان ایران یا هزینه های فرود به دولت ایران نقش داشته باشند، همچنین چنین انتقال مالی نمی تواند ازطریق نظام مالی آمریکا باشد مگر اینکه این انتقال در حوزه 31 C.F.R. § 560.522 یا مجوزهای ویژه صادر شده از سوی دفتر کنترل اموال خارجی باشد و ارتباط با این انتقال مجاز با 31 C.F.R. § 560.516 همخوان شود. شخصیت های حقوقی خارجی متعلق به آمریکا یا تحت کنترل آمریکا برای مشارکت در انتقال های مالی مرتبط با پرداخت برای پرواز از آسمان ایران یا هزینه های فرود به دولت ایران در چارچوب این انتقالات و همخوان با شروط مجوزهای عمومی مجاز هستند.

مرتبط‌ها

بیشترین سقوط ارزش سهام وال استریت در یک روز

دولت آمریکا به کشتن شهروندان ایرانی افتخار می‌کند

مقابله با کرونا از منظر حکمرانی (1)

آمریکا برای آزادی مزدور اسرائیلی، دست به تهدید و ارعاب زد

افشای نام‌های جدید از شاهزادگان بازداشت‌شده

استیصال رسانه‌ای ائتلاف در یمن