دیدبان
پس از اظهارنظر "فتواگونه" نوبخت درباره یک تجمع

لطفا حکم شرعی این رقاصی‌ها را هم بفرمایید! +تصاویر

لطفا حکم شرعی این رقاصی‌ها را هم بفرمایید! +تصاویر

دیدبان: هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص تجمعات موسوم به "اجازه نمی دهیم" به جز قانون، وارد حوزه "شرع" هم شد و در اظهارنظری فتواگونه گفت: گفت: «تجمعات اجازه نمی‌دهیم غیرقانونی و غیرشرعی است.»

به گزارش گروه سیاسی صراط، رفتار دولت در برخورد با تجمعات اینچنینی به وضوح جناحی و یکطرفه بوده است.

با این وجود، اظهارنظر عجیب نوبخت در خصوص این تجمع در حالی است که پس از تفاهم لوزان، عده ای از حامیان دولت شبانه به خیابان ها ریختند و به جشن و پایکوبی مشغول شدند! این تجمعات در برخی موارد با ناهنجاری و اعمال خلاف عرف نیز همراه بود.

فارغ از محتوای تفاهم لوزان و نتایج خوب یا بد آن برای کشورمان، و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی این پایکوبی های خیابانی، بد نیست سخنگوی دولت که در خصوص "شرعی" بودن یا نبودن تجمعات نیز اظهارنظر می کند، حکم "شرعی" خود را درباره این تصاویر و تجمعات هم بیان کند!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مرتبط‌ها

حضور 3 میلیون افغان در ایران

همسر دلخواه خود را دانلود کنید

دوئل مرگبار دو اراذل محله فلاح برای قدرت نمایی

تصاویر/ شاسی‌ بلند جدید آمریکایی

تصاویر/کاپیتان پرسپولیس باید اخراج می شد

آغاز برخورد با بدپوششی و کشف حجاب در تهران