دیدبان

گزارش حجم بارندگی های اخیر

گزارش حجم بارندگی های اخیر

به گزارش دیدبان به نقل از ایرنا ، از آمارهای منتشره از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره وضعیت بارندگی کشور، حجم بارشها در دوره مورد بررسی معادل 54.385 میلیارد مترمکعب بوده است.
میزان بارندگی ها در حوضه آبریز اصلی دریای خزر از ابتدا تا 14 آبان ماه سال آبی جاری 127 میلیمتر بوده که این میزان نسبت به سال آبی دوره گذشته با 59 میلیمتر 115 درصد افزایش و نسبت به دوره متوسط درازمدت سال قبل با 59 میلیمتر بارندگی 115 درصد رشد نشان می دهد.
همچنین حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در سال آبی جاری با 33 میلیمتر بارندگی نسبت به دوره گذشته با 18 میلیمتر بارندگی 83 درصد و نسبت به دوره درازمدت با 16 میلیمتر بارندگی 106 درصد افزایش نشان می دهد.
براساس این گزارش، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال آبی جاری با 103 میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با شش میلیمتر بارندگی از یکهزار و 617 درصد و نسبت به درازمدت با 31 میلیمتر از 232 درصد رشد بارندگی برخوردار شده است.
حوضه آبریز فلات مرکزی نیز با 13 میلیمتر بارندگی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه دوره قبل با هفت میلیمتر نشانگر رشد 86 درصدی بوده و نسبت به دوره درازمدت با هفت میلیمتر بارندگی 86 درصد افزایش داشته است.
همچنین در حوضه آبریز مرزی شرق در سال آبی جاری تا 13 آبان ماه 2 میلیمتر بارندگی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 2 میلیمتر، میزان بارش ها سر به سر بوده که این رقم نسبت به دوره درازمدت قبل که برابر سه میلیمتر بوده، حکایت از کاهش 33 درصدی بارندگی دارد.
این گزارش حاکیست، حوزه آبریز سرخس نیز در سال آبی جاری از 21 میلیمتر بارندگی برخوردار بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته با 22 میلیمتر بارندگی نشانگر کاهش پنج درصدی بوده و نسبت به درازمدت با 11 میلیمتر، نشانگر افزایش 91 درصدی بارندگی است.
براساس آمارهای موجود میزان کل بارشهای حوضه اصلی آبریز کشور تا 14 آبان ماه سال آبی جاری 33 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 15 میلیمتر رشد 120 درصدی و نسبت به مدت درازمدت با 16 درصد بارش رشد 106 درصدی را نشان می دهد.
بنابراین براساس آخرین گزارش ها، حجم بارش های کشور تا 14 آبان ماه سال آبی جاری معادل 54.385 میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با میزان سال آبی گذشته که برابر با 24.72 میلیارد مترمکعب بوده از 120 درصد رشد برخوردار شده است.

مرتبط‌ها

حضور 3 میلیون افغان در ایران

همسر دلخواه خود را دانلود کنید

دوئل مرگبار دو اراذل محله فلاح برای قدرت نمایی

تصاویر/ شاسی‌ بلند جدید آمریکایی

تصاویر/کاپیتان پرسپولیس باید اخراج می شد

آغاز برخورد با بدپوششی و کشف حجاب در تهران