دیدبان
علیرضا زاکانی:

در پرونده کرسنت محکوم شدیم چون آقای زنگنه وزیر شد

در پرونده کرسنت محکوم شدیم چون آقای زنگنه وزیر شد

به گزارش دیدبان به نقل از مشرق، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس، در جلسه شورای عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل که در انتهای هفته گذشته برگزار شد، حضور یافت و پیرامون مفاسد اقتصادی به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

متن سخنان وی در ذیل می آید:

ما باید با فساد به ویژه فساد اقتصادی مبارزه کنیم به واسطه این که وقتی دقت می کنید فساد مالی ضربات مختلفی را به ما خواهد زد، یعنی هم زیان های اجتماعی و فرهنگی دارد به واسطه این که انگیزه های درست را از بین می برد، امید را در دل مردم می کشد و پیوستگی شان را به نظام اسلامی تضعیف می کند. علاوه بر آن زیان سیاسی بر ما هم دارد به این دلیل که نهاد های کشور را تضعیف می کند و از قبل همان زیان مبنایی فرهنگی که عدم پیوستگی مردم با نظام اسلامی است گسستی را ایجاد می کند که تضعیف حوزه سیاسی نیز خواهد بود. در کنار آن فساد اقتصاد آسیب بر حوزه اقتصادی نیز خواهد زد و عملاً این بعدش نظم را به سمت ناکارایی سوق می دهد و اگر شما دقت کنید که فساد نه گروه، طایفه و جناح می شناسد و اگر کسی اشتباه کند و به یک گروه و دسته ای منتسب کند، عملاً سر خودش را کلاه می گذارد. بنده معتقدم اگر گروه هایی خودشان را نزدیک تر به اهداف های نظام اسلامی می بینند، اگر بین شان عنصر فاسدی بود وظیفه بیشتری برای برخورد دارند، به این دلیل که آن عنصر وابسته به نظام اگر دچار مشکل شود، مردم آن را پای نظام می گذارند. مثل روحانی خرابی است که نظر امام راجع آن کاملاً شفاف بود به این دلیل که یک نفر است اما اساس روحانیت را زیر سوال می برد.

از این جهت مسئولیت های ما بسیار بالا است سال 80 مقام معظم رهبری در پیام 8 ماده ای شان فرمایشاتی را داشتند که گوشه ای از آن هم اجرایی نشد، بنده به عنوان کوچکترین مسئول کشور که دغدغه داشتم و 11 سال در مجلس درگیر با مفاسد اقتصادی هستم می بینم که دغدغه ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی در بین مسئولین کشور به عنوان یک دغدغه اولیه وجود ندارد و عناصر فاسد هم در کشور خاصه بعد از دوران دفاع مقدس توانستند به صورت لکه های مجزایی اگر مبتنی بر طبیعت شکل گرفتند کم کم به هم پیوستگی پیدا کنند و تشکیل یک شبکه ای دهند و حق هم بنا شده است که برخورد صورت بگیرد و دایره آن را آنقدر بزرگ گرفتند و به آن پرداخته اند که دزدان اصلی از میدان فرار کردند. یکی از اشکالات همین بوده است. من یادم است در شش ماهه اول سال 84، تلاش برای برخورد با قاچاق شد 2/1 میلیارد تومان پول به خزانه ریخته شده بود اما با یک دستور یک معاون وزیر 8/4 یا 9/4 میلیارد تومان بخشودگی راجع به یک نفر  اعمال شد. حکمی که دادگاه برای جرم صادر کرده بود فرد گریخته بود. وقتی که آن وزیر مورد سوال قرار گرفت پاسخ این بود که مگر این فرد از جناح شما نیست؟ به جای این که با معاونش برخورد کند، فساد معاون را توجیه می کند که علاوه براین که هم جناحی شما نیست، به یک نفری که هم جناحی شما است اغماض کرده است و شما چرا ناراحت هستید، یعنی وقتی فساد لابلای حوزه سیاست می آید و این گونه دسته بندی می شود اصل فساد تبدیل به امتیازی به جناح ها می شود و این فاجعه را افزون تر می کند. لذا مقام معظم رهبری فرمودند هیچ کس نباید مصون از برخورد باشد.

آن نامه 8 ماده رهبری در اردیبهشت ماه 80 را اگر شما دقت بفرمایید موارد متعددی دارد که مربوط به بحث من نیست اما با کمال تأسف در 29 بهمن 91 در میان مردم آذربایجان ایشان می فرمایند که چند سال قبل در دوره مبارزه با فساد اقتصادی نامه ای  رؤسای قوا نوشتند مکرر می گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گقتن تمام نمی شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است در عمل چیکار کردید این مسائل انسان را متأثر می کند. ممکن است اصولگرایان بگویند منظور حضرت آقا مسئولین کشور هستند! نه مخاطب ایشان شما دوستان نیز هستید. آبان سال 81 در پیامی که به نشست دانشجویی تبریز دادند یکسری سر فصل هایی را ذکر کردند و فرمودند که دانشجوی مسلمان باید انگشت اتهام و مطالبه گری اش را نسبت به آن سر فصل ها، که سرفصل هایی بسیار اختصاص امکانات به موارد غیر اولویت دار را نیز ایشان برده بودند. کاری به مسئول نداریم و ممکن است پاک دست باشد اما همین که امکانات را به اولویت ها اختصاص دهد مورد اعتراض توسط نسل دانشجو واقع می شود. برخی می گویند که حتما باید حکم دادگاه وجود داشته باشد تا ما حرف بزنیم آن بیان صریحی است و مطالبه گری توسط نسل دانشجو را مقام معظم رهبری طلب می کنند.

شاید برای مسئولین مقدماتی را بر شمرد که برخی با جناح بازی و فتنه گرایی توانستند از آن موضوع عبور کنند اما واقعاً انتظار از جریان دانشجویی بیش از این بود و هست.

با مقدمه کلی میخواستم این نکته را بگویم که امکانات و درآمدهای کشور منحصر به نفت و گاز شده است و شرایطی است که بیش از 80 درصد امکانات در 20 درصد از ساختار کشور وجود دارد و ودر حوزه نفت و گاز که جایگاه ویژه و ممتازی دارد و امکان درآمدهای خودش را از این حوزه دریافت می کند. حتی بخش عمده مالیات نیز از نفت و گاز است. بر خلاف تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان برای این که نظام بار خودش را ببندد و بال خود را از سیستم نفت و گاز جدا کند و وابستگی اش را کم کند اما ما هرروز وابستگی مان بیشتر می شود چون دولت بزرگ تر شده است. وقتی شما دقت می کنید چون همیشه امکان پول است همیشه فساد به عنوان یک امر واقعی حول و حوش این موضوع وجود دارد. زمانی این آفت است که مسئولین کشور آن را عادی بپندارند ما وقتی به بخش نفت و گاز می رسیم در این بخش نقش های بالا دستی، میان دستی و پایین دستی وجود دارد. ما در بخش بالا دستی کلیه مواردی که شامل توسعه و اکتشاف در میادین مشترک و غیر مشترک با اولویت میادین مشترک است را می گوییم.

در بخش های میان دستی ما تولید فرآورده های نفتی و گازی را دنبال می کنیم و در بخش های پایین دستی ما بازرگانی و فروش را داریم. شما می بینید در سطوح این سه بخش به طریق مختلف افراد با مفاسد هستند اما عمده مفسده در بخش ابتدا و انتهای آن موضوع است. لذا وقتی به موضوع مفاسد اقتصادی دقت می کنید بیشترین حجمش در نفت و گاز است چون اعداد و ارقام بالا است. نکته دومی که وجود دارد عمده قراردادهای نفتی در زمان آقای زنگنه و در دوره آقای خاتمی برقرار شده در آن فساد اقتصادی است و عمده آن فساد توسط سه نفر رقم خورده که محوری ترین آن م ه است و (ع ت ج) و (ع ی پ ی). چون ما وابستگی مان به نفت بالا است لذا اگر دقت نکنیم که قراردادهایمان را به گونه ای تنظیم نکنیم در آن فساد وجود نداشته باشد ممکن است برای ده ها سال ما را مدیون بیگانگان قرار بدهد.

چون بحث کرسنت، توتال و قراردادهای مختلف است و در ایامی برگزار شده است و برخی از قرار دادها آنقدر شور است که طرف قرار داد که فساد کرده است متهم شده و محکوم شده است و خودکشی کرد اما فرد ایرانی که فساد کرده است برای خودش آزاد است. می گویند مگر می شود؟ پس دستگاه های نظارتی چیکار می کنند؟ دستگاه ها نظارتی برخی از آنها در زد و بندها ممکن است پای‌شان بلغزد. اسناد کرسنت سال 87 وارد ایران شده است ما هم اسناد را غیر رسمی وارد نکردیم، بازرسی کل کشور اسناد را درخواست کرده و پلیس ضد فساد انگلیس که اسناد را از دفتر (ع ی پ ی) به دست آورده یود از طریق پلیس بین الملل به ایران حمله کرد اما نباید رئیس محترم بازرسی کل کشور در سال 87، 88، 89 پاسخگو باشد که چرا این اسناد در اتاق خاک خورده و بایگانی شده است. به نظرم این ها سوالهای جدی است. سیستم نظارتی کشور یک بخشی از آن مجاهده کرده و وارد کشور کرده است اما بایگانی شده است ما وقتی در سال 84 پروژه دانشگاه آزاد را تحقیق می کردیم، بخش زیادی از اسناد خودمان را از نهاد های نظارتی گرفتیم که بررسی کرده بودند و به حقیقت رسیده بودند و بایگانی کرده بودند. در این بررسی ها دیدیم که یکی از آقایان نظارتی هم مسئولش هیئت علمی شده بود هم خانم آن فرد را هیئت علمی کرده بودند چه گزارش های سنگینی هم وجود داشت ما 8 نفر را مستقر کرده بودیم و ماه ها اسنادشان را مطالعه کرده بودیم و همه این اسناد در بایگانی خاک خورده است. لذا وقتی ما راجع به فساد صحبت می کنیم میخواهیم بدانیم که چه دست هایی در این میان هستند، م ه متهم ردیف اول است، چه کسانی به م ه کمک کردند؟ چه کسانی رنگ و لعاب جناحی دادند و از موضوع سوء استفاده کردند و پول و امکانات گرفتند چون مثلاً اسناد یکی از احزاب دوم خردادی مستقیماً پول گرفته آن هم از واسطه ای که با کرسنت وجود دارد. نکته مهم این است که چرا اطرافیانشان نمی آیند؟ مانند قضیه ای است که در فتنه اتفاق افتاد. مردم را دچار ابهام کردند کار به جایی رسید  که مقام معظم رهبری فرمودند شما تقوای جمعی ندارید. در این میان اگر گروهی در قضیه کرسنت پول گرفته  اسنادش وجود دارد. سایر احزاب و گروه ها از جناح خودشان چرا حساسیت نشان نمی دهند و نفی و طردشان نمی کنند؟

موضوع کرسنت که به اقتصاد برمی گردد می گویم که چقدر وحشتناک است، پیشینه کرسنت این است که در سال 1969 یعنی سال 1348 حکومت شارجه استخراج نفت از آب های ابوموسی به یک شرکت آمریکایی به نام بیوتس داده است. دقت کنید این همان زمانی است که امارات از ایران جدا می شود در همان زمان استخراج نفت از آب های ابوموسی را حاکم شارجه به یک شرکت آمریکایی به نام بیوتس میدهد که یکی از افراد آن حمید جعفر است که وی شرکتی به نام کرسنت تأسیس می کند، جهت بهره برداری از میدان نفتی مبارکه می کند، پس اسناد موضوع به قبل از انقلاب بر می گردد و موضوع آن گاز نیست، نفت است!

اتفاقی که می افتد این است در تاریخ 2 may 1985 که 12 اردیبهشت سال 1364 می شود بدون این که مجوز ایران را بگیرند بیوتس خلق می شود و در حقیقت از طریق شارجه شرکت کرسنت به مدیر عاملی حمید جعفر اقدام به حضور کامل در این میدان می شود، اتفاقی بدی که می افتد این است که در 3 خرداد 67 بازهم در دوران دفاع مقدس آقای کاظم پور اردبیلی به عنوان نماینده شرکت ملی نفت ایران بدون ابن که مجوز لازم از هیئت مدیره را داشته باشد با حضور آقایِ آقا زاده که وزیر نفت بوده است بدون مجوز  این حضور غیر قانونی شرکت کرسنت را شارجه به او بدون هماهنگی با ایران این مجوز را داده بود رسمی می کند باز موضوعش نفت است. اشکال وارده این است که چرا بدون مجوز و ثانیاً به چه دلیل شما این اختیار را به کرسنت داده اید؟ کاری که شارجه سال 64 کرده بود و ما پشت آن مهر تأیید زده بودیم و امکانی ایجاد می کند که این شرکت حضور غیر قانونی خودش را در نفت و گاز ایران بتواند تثبیت کند و توسعه دهد. ما پیرامون یکی از لایحه های گازی دالان کنگان که مشترک بین ما و اماراتی ها است و حوزه های مشترک هم در اولویت است شورای عالی اقتصاد یک مصوبه ای را می گذراند که این دالان گازی فوراً گازش استخراج شود و به داخل کشور منتقل شود. آقای زنگنه برخلاف مجوز و مصوبه شورای اقتصاد این دالان گازی را که ربطی به میدان نفتی مبارک ندارد چون این افراد بخشی از حرف های راست را می گویند و راست خودشان را نیز با بخشی از حرف های راست ترکیب می کنند و طرف گیج می شود.

من چند روز پیش صحبت کوتاهی در تلویزیون داشتم راجع به دانشگاه آزاد و مجوزهایی که خودشان صادر کرده اند  گفتم که شما پارسال دو رشته محل برق قدرت دانشجو می گرفتید و الان 32 رشته محل برق قدرت اعلام کردید. اولاً دانشگاه های دولتی این مقدار رشته محل را نیز اعلام نمی کنند شما چند هیئت علمی دارید که قادر هستند برق قدرت درس دهند، آقای میرزاده گفت ما همه دانشگاه های علوم و تحقیقات را با هم ترکیب کردیم و قابلیت ایجاد شده. آقای میرزاده گفته است من وقتی دانشگاه آزاد را تحویل گرفتم  34 واحد علوم و تحقیقات کشوری بیش از 80 هزار دانشجو داشت که 3 استاد هم نداشت. آقای زارعی گفت میدانی چه می گویی؟ گفت من متوجه هستم. برای این که هر رشته محل را تأسیس کنند سه استاد یار و دو دانشیار می خواهد. به مردم راست نمی گویند و با مغلطه حرف می زنند چه کسی است که واکاوی کند و بگوید شما به مردم دروغ می گویید آن علم است و این سرنوشت کشور است. آنها به بهانه حل مشکلات ایران در خلیج فارس با کشورهای عربی این قرارداد را منعقد کردند و گفتند طرف اماراتی گفته است من مشکل را حل می کنم که این هم دروغ است. چون گفته شد چرا آنقدر گاز را ارزان دادید؟ گفتند چون ما به ازای آن یک کار سیاسی می خواهیم انجام دهیم. شورای اقتصاد تصویب کرد که منتقل به داخل کشور شود  و هم به گازهای نفت جهت احیایشان تزریق شود هم سیکل سوخته مصرف شود و شیرین شود که وقتی حساب کردند اگر این گاز به داخل کشور منتقل می شد تا امروز حدود 47 میلیارد دلار ما صرفه جویی می کردیم از مصرف سوخت مایعی که در نیروگاه هایمان می سوزاندیم و یا امکانی که برای تزریق چاه ها برای ما فراهم می شد اگر این گاز را می گرفتیم و به قیمت ترکیه که قبل آن قرار داد داشتیم صادر می کردیم 54 میلیارد دلار سود می کردیم.

با یک تصمیم وزیر نفت ببینید ما چه چیزی را از دست دادیم که این غلط نیست و اگر دقت کنید آخر آن نتیجه دیگر حاصل می شود . لذا موج اول دلالی ها، آقای (ع ی پ ی) و م.هـ است. قرارداد کرسنت برای 25 سال بسته می شود، 7 سال قیمت ثابت و  18 سال متغیر اما فرمول این قرارداد طوری تنظیم شده است که هرچه قیمت گاز بالاتر رود سود ما رشدش کمتر می شود  سود امارات بیشتر می شود.

سرمایه گذاری که ما در این انتقال کردیم که آن را سمت امارات منتقل کنیم بیش از آن است که اماراتی سرمایه گذاری کرده است و ما سود قیمت گاز آن قدر ارزان بسته ایم که ترکیه معترض شده است و تا کنون بیش از 6 میلیارد دلار از ما تخفیف گرفته است. دوباره الان 12 درصد درخواست تخفیف کرده است گفته ایران سر ما کلاه گذاشته است. دلیل آن گاز کرسنت است، دوباره ما برای محکومیت می رویم.

قیمت گاز منطقه ای است و یک کشور نمی تواند به کشور دیگر قیمت گاز را متغیر دهد و می گوید من گاز ترش را اماراتی می دهم 1 تومان و به شما گاز شیرین می دهم. تفاوت این دو 75 سنت است و چرا چند برابر به من می فروشی و دادگاه بین المللی نیز حق را به وی می دهد. در قرارداد گازی پاکستان و هند هم قیمت ما هم تحت تأثیر قرار می گیرد و آنجا هم ما میلیاردها دلار ضرر خواهیم کرد چون همین قرارداد حاکم، منطقه ای بودن گاز غیر از نفت منطقه ای قیمتش است آن جا هم تأثیر خواهد داشت. وقتی شما دقت می کنید تیم اولی که عناصر فاسد هستند، (ع ی پ ی) خارج از کشور و م ه داخل کشور. قراردادهای نفت خیلی محرمانه و سری است، پلیس sfo که پلیس انگلستان است به دفتر (ع ی پ ی) رفته است و همه قراردادهای نفتی ایران را از کامپیوتر در آورده است و صورت همه قراردادهای ما وجود داشته است. این فرد همکلاسی مهدی هاشمی بوده است. در ادامه شرکت کرسنت نتوانسته است مجوز لازم را از امارات بیاورد بنابراین بسته شده است و نتوانسته است مجوزهای لازم را بیاورد.

یک فاسد دیگر به نام ع ت ج وارد فساد شد، 27 اردیبهشت سال 83 با حمید جعفر یک قراردادی را ایجاد کرده است که قبل از 9 خرداد من برای شما وقت ملاقات از آقای زنگنه می گیرم. 6 خرداد ماه 83 آقای حمید جعفر با آقای زنگنه جلسه داشت و باهم یک قرار دادی نوشتند. 8 خرداد 83 در لندن یکی از مسئولین فعلی که الان در نفت است قرارداد را امضا کرده است. اصل صورت جلسه فساد را هم دادگاه بین المللی لاحه هم مشخص کرد که خط و امضای حمید جعفر و ع ت ج است. در این مسیر یک عده ای واسط شدند، یک حزب دوم خردادی و این دیدار صورت گرفت و ما به ازای آن این الحاقیه صورت گرفت. در الحاقیه یکسری امتیازهای دیگر به حمید جعفر داده شد و سال 83 هم ما دیگر در مجلس به پیروزی رسیده بودیم، این الحاقیه قبل از تشکیل مجلس است. جلوتر که می آییم آنها دیدند کفایت ندارد و یک چیزی در آن قرارداد است که ممکن است شرایط اگر عوض شود ممکن است قرارداد ابطال شود، مثلاً مواردی در این قرار است که می تواند ابطال کننده آن باشد، زمانی که آقای خاتمی رفته است و قبل از این که آقای احمدی نژاد بیاید در همان اوایل بعد از انتخابات و قبل از آمدن دولت آقای احمدی نژاد، سال 84 الحاقیه ششم امضا شده که فاجعه است، در این الحاقیه و الحاقیه قبلی انحصار صادرات گاز به امارات رو به کرسنت دادند، اولاً اگر بخواهیم به امارات گاز بفروشیم فقط از طریق کرسنت باید بفروشیم، ثانیاً قیمت آن تثبیت شده است، ثالثاً نقطه تحویل آن در خاک جمهوری اسلامی است که بدون مجوز صورت گرفته است، 14 اشکال در این قرارداد وجود دارد و حق داوری را از ایران گرفته است و در محاکم بین المللی برده است، در این میان یا باید بگوییم آن افرادی که امضا کردند اطلاع از چیزی ندارند یا باید قبول کنیم که اشکالی وجود دارد و یا سرشان را کلاه گذاشته اند یا خودشان کلاه بردار هستند.

حمید حعفر سال 82 قبل از الحاقیه 5 علیه امام شکایت کرد و درخواست کرد که از سال 2005 برای هفت سال اول آن سالانه یک میلیارد دلار خسارت دهند، و برای سال های بعد نیز خسارت بگیرند، برای این که ما تعهد کردیم که گازمان را از دالان کنگان 25سال به وی دهیم، در حالی که اصلاً دالان کنگان برای 25 سال گاز ندارد.

قبل از این که آقای زنگنه به مجلس برای رأی اعتماد بیاید ما به وی گفتیم اگر شما بیایید ما محکوم می شویم، دو، سه سالی است که در دادگاه های لاحه ما دوبار جلسه تشکیل شده و نهایتاً افق روشن است و وی گفت: نه! من بیایم دو هفته ای کار را درست می کنم و نتیجه آمدن وی این بود که ما در لاحه محکوم شدیم.

مبلغ 18 میلیارد محکومیت را وزیر صنعت همینطوری گفت و مبنا ندارد، اگر یک محاسبه شود ممکن است بیش از اینها شود.

چرا آقای رئیس جمهور توجه نکرد؟ مجلسی ها هم اشتباه کردند که رأی دادند و من همه این استدلال ها را پشت تریبون مجلس گفته ام و 104 نفر به ایشان رأی ندادند.

رأی اعتماد دادن به وی به خیلی موارد بستگی دارد که توضیح می دهم، البته آقای باهنر و لاریجانی از وی محکم دفاع می کردند و الان نیز دفاع می کنند، وقتی ما با دوستان نماینده صحبت می کنیم گاهی به قدری شور است که غیر قابل باور است، من یادم است زمانی که برای آقای کردان پشت تریبون مجلس رفتم و استدلال کردم که وزیر کشور نشود، یکی از استدلال هایم این بود که ایشان مدرس دکترای دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بوده است اما بالاترین مدرک آن فوق دیپلم زبان خارجه است. یادم است یکی از نماینده ها پشت تریبون رفت و گفت امیر المؤمنین (ع) را وقتی در محراب ضربه زدند، یک عده گفتند مگر نماز هم می خواند؟ من به وی گفتم ما را با معاویه یکسان کردی! من سند دارم! چون آن نماینده فرد موجهی بود نماینده ها رأی دادند اما دو ماه بعد در خواست استیضاح دادند، رأی آوردن وی هزینه سنگین داشت و استیضاح وی نیز هزینه سنگین تر گذاشت.

الان ما محکوم شدیم و به این معنی است که گفته شده است با حمید جعفر به تفاهم برسید و او با ما تفاهم نمی کند و امکان آن قرارداد هم وجود ندارد و ما آن میزان گاز را نداریم و بعد از پشت تریبون مجلس با مردم صحبت می کنند و آقای رئیس جمهور می فرماید اولین معترض خودم بودم و آن دو نامه که در سال 81 و 82 وجود داشت منظورشان است. ما عرضمان این بود که اشکالاتمان به الحاقیه های سال 83 و 84 بود و نامه های شما قبل از آن است. نکته دوم این است که رئیس جمهور اصرار می کند که من برای دو ماه هم نمی توانم وزارت نفت را با سرپرست اداره کنم و یک بخش از رأی دادن مجلس هم برای اصرار رئیس جمهور بود و نهایتاً وزیر هم می گوید من آن را دو هفته ای حل می کنم و کار به جایی می رسد که امروز شما شاهد هستید که ما محکوم شدیم.

یک سال است که دولت کار می کند و توانسته است به سختی شرایط چقدر توانسته است پول را درست کند؟ تفاهم اولیه 9/4 بود و بعد از آن 81/1 بود، این ها کنار هم بگذارید و ببینید در یک قرارداد نسل های بعدی ما هم بدهکار می شوند، یک داشته ای به نام نفت و گاز با یک قراردادی که بسته می شود بلای جان ما می شود، در تفاهم نامه نوشته وجود دارد که چقدر حمید جعفر ماهانه پول بگیرد و چه کارهایی انجام دهد، ماهیانه 75/1 صدم سنت در هر هزار فوت معکب که قابل خریداری است که سالی 2/3 دهم میلیون دلار می شود. حق الزحمه دلالی بگیرد و رقم به حساب آمده وی مشخص نیست و چطوری پولشویی شده است و داخل کشور آمده است و به چه کسانی این پول پرداخت شده است.

من عرضم این است که در مسیر مبارزه با مفاسد خیلی باید هزینه دهیم اما آنقدر نیست که فکر کنیم نشدنی است اگر همه دست به دست هم دهیم و واقعاً برای رضای خدا کار کنیم.

پرسش و پاسخ دانشجویی

سوال: آقای زنگنه در مجلس برای رأی اعتماد صحبت کردند گفتند در دو هفته مسائل حل می شود، یک سال گذشته است چرا استیضاح صورت نمی گیرد؟

بسیاری از دوستان می گفتند که وزیر علوم استیضاح نشود،واجب تر از آن برای اتفاقاتی بدی که افتاده است واجب تر از آن وزیر نفت است، برخی می گویند وزیر علوم اولویت دارد.

نکته ای که وجود دارد این است که این ها استیضاح نیستند اما باید مجلس یک چیزی را وجدان کند، من برای ده دقیقه صحبت در صحن علنی مجلس بیست ساعت جلسه داشتیم تا بفهمم روابط چی است. حرف هایی که ما زدیم آقای زنگنه ورود پیدا نکرد، فقط یک بخشش را گفت نادرست است! آن هم داشتن مجوز برای زدن سکو بود که من همان جا خلاف مجوز ها و اعتراض های وزارت خارجه را بردم و به آقای لاریجانی نشان دادم که طبق اصل 79 ماده آیین نامه من مجوز دارم پنج دقیقه صحبت کنم و بگویم ایشان نادرست می گوید اما آقای لاریجانی مجوز نداد و گفت اوضاع بهم می ریزد و ما اعتراض داشتیم، الان نیز نماینده ها باید ابتدا نسبت به آگاهی آنها اقدام شود و تا ما هم اقدام کنیم.

سوال: من نماینده دانشجویان انجمن اسلامی مستقل یزد هستم و صحبت هایی با آقای جوکار نیز داشتیم که به نتیجه خاصی نرسیدیم، سوالم از شما این است که نمایندگان در یک فضای فکری هستند که نیاز به آگاهی داشته باشند؟ نمایندگان به غیر از شما، مگر وظیفه شان این نیست که دنبال این موارد باشند؟ سوال بعدی این که آیا نماینده ها در این قراردادها نیز دستی هم داشته اند و پولی به حساب آنها واریز شده است و در این زمینه شما به نتیجه ای رسیده اید؟

خدا نصیب هیچ کدامتان نکند که نماینده شوید، نمایندگی خیلی سخت است و یک فرهنگی نیز در جامعه وجود دارد که یک توقعاتی از نمایندگان دارند که نماینده ها همه تلاش هایشان معطوف به اصل 100 قانون اساسی شود چون اصل 100 به ما ربطی ندارد  اما بخشی زیادی از نماینده ها وقتشان صرف این اصل می شود، نماینده وظیفه اش از اصل 62 تا 90 قانون اساسی است. نکته اول این که کار سنگینی که در حوزه محلی نمایندگان رخنه می شود و فرصت را کم می کند.

نکته دوم این است که ما که حرف می زنیم دیگران نیز حرف میزنند اما حرف ها آنقدر سنگین است، همین چند روز پیش در کمیسیون آموزش آقای میرزاده را دعوت کرده بودند، که راجع به جذب دانشجو دکتری پاسخ دهد، برای من خیلی جالب بود که سایر نمایندگان سایر کمیسیون ها آمده بودند و جالب تر که نماینده های ادوار نیز آمده بودند، کمیسیون پر شده بود و شلوغ می کردند و نمی گذارند حرف درست مشخص شود و حرف های کلی می زنند.

همین استدلالی که من در صدا و سیما کردم ، من عرضم این است که اشکال به نماینده وارد است لذا ما در آیین نامه سال قبل تصویب شد که هر نماینده 5 مشاور داشته باشد اگر درست انتخاب شوند خیلی مؤثر است  می توانند در پرونده ها کار کنند و کمک کنند و نماینده نیز از جایگاه حقوقی اش استفاده کند و آن را دنبال کند. نکته دوم این است که بله برخی نماینده ها پول گرفته اند اما نماینده های این مجلس و ماقبل نیستند.

ما یک رئیس کمیسیون انرژی را داریم که پول گرفته است و فرد دوم خردادی نیز هست، نباید دوم خردادی ها وی را طرد کنند؟ کسی که باید نظارت می کرده، سندهایش موجود است که پول گرفته است، نماینده های دوره قبل را برای دیدن سکوی مبارک برده بودند، نماینده جمهوری اسلامی را به امارات برده بودند و بعد به سکوی مبارک رفته بودند (سکوی مبارک داخل خاک جمهوری اسلامی ایران است)، که پرچم امارات بالای سکو است، آن نماینده ها مدافع کرسنت هستند، چرا برخی ظلم می کنند؟

سوال: درصورتی که برای مفسدین داخلی محکومیت صورت بگیرد وضعیت قرار داد چگونه می شود؟

ما محکوم شدیم برای این که میزان محکومیت معلوم شود، یک دادگاه دیگری تشکیل شود تا میزان محکومیت معلوم شود که الان گفته می شود تفاهم کنیم  و از اول هم می گفتند غیر تفاهم راهی نداریم.

سوال: قبل از خسارت آقای زنگنه مگر رأی دادگاه به نفع ایران پیش نرفته بود؟

قبل از این که آقای زنگنه بیاید جلساتی که گذاشته می شد، اخباری که به ما می رسید به نفع ما بود، وقتی که آقای زنگنه آمد آنها گفتند شما به سه دلیل محکوم هستید، دلیل اول شما این فرد را وزیر کرده اید و مجلس هم به وی رأی داده است و نکته دوم افرادی را که می گویند در این پرونده فساد است را از وزارت نفت اخراج کرده اید، نکته سوم یک عده داخل کشور شما از کرسنت دفاع می کنند، 4 وزیر مصاحبه کرده بودند، برخی از مسئولین شرکت های دریایی که از نزدیکان مهدی هاشمی است مصاحبه کرده بود و برخی نیز قلم زده بودند و بعداً وزارت اطلاعات بررسی کرد که شرکت کرسنت برخی مطالب منتشر شده در روزنامه ها را خودش نوشته است و به نام افراد دیگر، با پول آگهی در روزنامه ها چاپ کرده اند.

یکی از افرادی که خودش مقاله نوشته بود، خودش به دفتر من آمد و گفت: من این مقاله را ننوشته ام، این مقاله را وکیل حقوقی کرسنت نوشته است. من نمی دانستم، به من داده اند و بعد با روزنامه ها هماهنگ کرده است و آن ها چاپ کرده اند. روزنامه ها هم، روزنامه های دوم خردادی هستند.

چرا روزنامه های دوم خردادی ظلم می کنند به مردم؟ نمی دانند که چگونه ما چند ده میلیارد ضرر می کنیم؟ همه اسنادش وجود دارد و قابل بیان است به نظرم می شود بیان کرد و ما نباید اغماض کنیم، همان طور که من سوال کردم. شما از آقای پور محمدی بپرسید، سال 86 و 87 این چیزها به داخل کشور آمده، در بازرسی کل کشور شما چکار کرده اید؟ برای ترجمه این اسناد چکار کرده اید؟ چرا باید چند سال در بایگانی بماند و همکاری نشود؟ آقای پورمحمدی که وزیر دولت آقای احمدی نژاد بوده است و بعد به بازرسی کل کشور رفته و الان وزیر این دولت است.

سوال: یعنی مجلس در سال 86 و 87 به اسناد نرسیده و منتشر نشده است؟

پاسخ: نه منتشر نشده است، اسناد تازه سال 87 داخل ایران شده است.

یکی از نکاتی که بود این بود که هر زمان که از آقای زنگنه سند می خواستند میگفت، قراردادهای ما محرمانه است حتی به دستگاه های نظارتی نمیداد. یکی از اشکالاتی که دستگاه های نظارتی از آقای زنگنه می گرفتند می گفتند به ما نمی دهد. اما همین قرار دادهای محرمانه و سری ما کاملا در دستگاه رایانه عباس یزدان پناه در لندن بوده است. این دلالی که می خواسته این وسط بازی کند. لذا سندی نبود، ابعادش روشن نبود.

سوال: چگونه به دست مجلس رسید؟

پاسخ: اواخر مجلس هشتم که روی کرسنت کار کردند، مواجه شدیم با مجلس نهم در مجلس نهم در بحث رای اعتماد به وزرا بیشترین وقت ما را، مخصوصا من را همین اسناد گرفت. که وقت بگذاریم و با نماینده ها صحبت کنیم. این ها شو بازی می کنند، لذا قبل از اینکه رای گیری شود مجلس آقای زنگنه آمده بود. ما جلسه ای داشتیم که حدود 60 و 70 نماینده بودند ایشان رفته بود پای تخته و با ماژیک وایت برد فرمول می نوشت و توجیه می کرد وقتی نشست من بهش گفتم که آقای زنگنه ما اطلاعاتمان، اطلاعات خوبی است. کلی گویی نکن، سوال شفاف میپرسم و جواب شفاف بده.

اولین سوالم را راجع به قیمت کردم، چرا وقتی قیمت گاز بالا می رود، سود اماراتی چند برابر سود ما می شود؟

گفت نه این حرف ها چیه و شروع کرد توجیه کردن، من نشان می دهم. حدود 60 نماینده بودند، ایشون بالا کرد و پایین کرد و گفت من قولی داده ام که دارد دیرم می شود و باید بروم و بلند شد رفت و همه خندیدند.

جواب نمی دهند که، به نظرم دستگاه های قضایی باید رسیدگی کند و دستگاه قضایی باید بگوید که چرا پرونده کرسنت را رسیدگی نکرده است؟ چرا اسناد را دستگاه قضایی رسیدگی نکرده است؟ دولت باید بگوید که چرا آدم هایی که در کرسنت دخیل بودند، الان گذاشته است مسئول؟ مجلس باید بگوید که چرا پیگیری نمی کنند؟ مشکلات یکی، دو تا که نیست. برای مثال فساد سایپا که در زمان آقای احمدی نژاد بود، وقتی آن را گفتم سایپا شکایت از من کرد، من به دستگاه قضایی رفتم و نوشتم که زودتر مرا به دادگاه بفرستید تا حرف بزنم، برای دادگاه سند آماده کرده بودم تا حرف بزنم اما هیچ کس نبود و بعد از آن رئیس دادگاه و هیئت منصفه آمدند و گفتند سایپا شکایتش را پس گرفت. من گفتم میخواهم حرف بزنم گفتند تو حق حرف زدن نداری، این بازی است.

25 هزار میلارد تومان سالانه که 6، 7 هزار میلارد تومان آن سود است، اختصاصی شده است. بعد وقتی نگاه می کنیم می بینیم در دولت آقای احمدی نژاد کسانی که این کار را کردند 2 خردادی هستند. خیلی جالب است.

فساد نه چپ می شناسد نه راست می شناسد. آقای احمدی نژاد شعار فساد داد اما با فساد که برخورد نکرد، تازه برای خود و اطرافیانش حریم تعریف کرد.

لذا نه به راست و نه به چپ کار دارد، نه به بالا و نه به پایین کار دارد، وقتی که مقام معظم رهبری بفرمایند مبارزه با فساد، مقام معظم رهبری صیانت کرده است از خودش و خانواده و اطرافیانش که در حقیقت هیچ ابهامی در زندگیشان نباشد که چندی قبل خیلی این عناصر مفسد خارج از کشور کوشیدند که برای مقام معظم رهبری ابهام اقتصادی ایجاد کنند و بعضی از ضد انقلاب های فراری خارج از کشور هم گفتند به ایشان این چیزها نمی چسبد، یک چیز دیگر بگویید. اینقدر زندگی پاک است که این چیزها نمی چسبد.

متاسفانه بعضی از مسئولین ما این گونه رفتار نکردند، ما مسئول خوب زیاد داریم خیلی خوب زیاد داریم اما یک بزه گر یک گله را آفت می زند و یا حداقل در معرض آفت زدن می گذارد. این خیلی بد است.

سوال: پرونده های بزرگ را، آدم های بزرگ بر میدارند، و در این قضیه که یک نوع جنایت محسوب می شود، دایره جنایی وارد می شود که رئیس دستگاه قضا با اینکه حکم مستقیم از رهبر دارد چطور در این چند سال به این قضایا وارد نشده است؟ شما گفتید احزاب و اطرافیان نمی گذارند اما چرا خود شخص رئیس قضا وارد نشده است؟

پاسخ: دوره اخیر در دستگاه قضایی خیلی بهتر از دوره قبل است. من هم دوره قبل را دیدم و هم این دوره را دیدم، این دوره بی اشکال نیست و اشکال دارد اما واقعا اشکالات دوره قبل بیشتر بود الان در مسیر اصلاح دارد حرکت می کند. اما باز هم باید مطالبه شما در دستگاه قضایی صورت بگیرد.

آن چیزی که من میتوانم اینجا به شما شهادت بدهم این است که رئیس دستگاه قضایی و برخی عناصر انتخاب شده توسط ایشان واقعا اراده حرکت به این سمت را دارند و بنده مشاهده کرده ام اما دستگاه قضایی هم اقتضائات و مشکلات خاص خودش را دارد. علاوه بر اینکه به نظرم شما از آن ها هم باید مطالبه کنید.

سوال: با توجه به شرایط موجود اگر آقای زنگنه استیضاح و عزل شوند و از این سمت شما بیایید و ادعا کنید که ما کسی را که متهم به فساد بوده را عزل کرده ایم ، امکان دارد این پرونده جریانش برگردد؟

پاسخ: یکی از پیشنهاداتی که برخی می دهند همین است، نه اینکه آقای زنگنه عزل شود تا پرونده جریان بگیرد، در جهت مبارزه با فساد اقتصادی به حق و به انصاف به پرونده رسیدگی شده است.

یک بنده خدایی در مجلس هشتم به ما خیر خواهی می کرد، در کمیسیون اصل 90 دو بانک بودند که باهم دعوا داشتند و پرونده داشتند و آن فرد می گفت آن بانک که دیگر راضی است چرا شما رها نمی کنید؟ من به شما می گویم که اگر کمیسیون اصل 90 درست شود کشور نیز درست می شود، مواجه فعال و درست داشته باشد، آن فرد فشار می آورد و آن زمان ما در کمیسیون بودیم و ما تعجب می کردیم و به آن واسطه پرونده را فعال تر می کردیم، آقای فدایی فعال ترش کرد و من بعداً دیدم که آن بانک به آن نماینده گفته است که من حاضرم در خیریه در استان شما 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنم و بر حسب ظاهر به نماینده ربطی نداشت اما  این اشکال بود.

من صبح پرونده آن زمان را می خواندم و به اسمی رسیدم که وی سراغ من نیز آمده بود، عجیب بود و فرزند یک فرد خوبی بود، سراغ ما آمده بودند و چند جلسه صحبت کردیم و می خواستیم از کمالاتش استفاده کنیم و یک روز دیدم فردی از دفترش  آمد و گفت می شود برای ما از وزیر اقتصاد وقت بگیری؟ پیگیری کردم و گفتم من همچنین حقی ندارم و امروز دیدم اسم پسر همان آقا به عنوان دلال های کرسنت وجود دارد.

مهم است که ما با فساد برخورد کنیم و هزینه های آن را نیز بدهیم.

 

مرتبط‌ها

بیشترین سقوط ارزش سهام وال استریت در یک روز

دولت آمریکا به کشتن شهروندان ایرانی افتخار می‌کند

مقابله با کرونا از منظر حکمرانی (1)

آمریکا برای آزادی مزدور اسرائیلی، دست به تهدید و ارعاب زد

افشای نام‌های جدید از شاهزادگان بازداشت‌شده

استیصال رسانه‌ای ائتلاف در یمن