دیدبان

سنجش حجاب و عفاف در جشنواره فجر

سنجش حجاب و عفاف در جشنواره فجر

سینمایی نجیبانه عمل خواهد کرد که عفیفانه فیلم بسازد و در مراحل مختلف فیلم سازی اش به معنای واقعی کلمه حیا ورزی کند .حیاو  عفاف منحصر به موضوع حجاب نیست بلکه ابعادی فراتر از آن داشته و عرصه هایی گفتاری و  رفتاری  به خود می پذیرد . بر این اساس در فرصت پیش روی حیا سنجی فیلم های  سی امین جشنواره فیلم فجر  بر اساس سنجش مولفه هایی چون پوشش زنان ، پوشش مردان ،کیفیت روابط با جنس مخالف ، نوع کلمات و شیوه  لحن بازیگران،کمیت و کیفیت موضوعات مرتبط به حریم خصوصی افراد ،گریم بازیگران زن  و مرد ،چگونگی مواجهه با ارزش های دینی و فرهنگی ،نحوه تعامل (گفتاری و رفتاری) با اعضای خانواده صورت گرفته است .

 

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟